Tervitus keskkomitee brigaadile

Palav tervitus keskkomitee brigaadile - teile vastu tulles teatan, et teie elavnemist on märgatud.

08. 08. 2015