Väliseestlased olid nõus plagiaadiga

Ülo Ignatsi raamatu nägemine tuletas meelde, et käisin tema juures vist 1994 ja üsna proosalisel põhjusel - nägin kusagilt, et seal oli avaladatud minu "Õhtulehes" ilmunud artikkel, ent kui teise autori oma. Teemaks oli ettepanek Tallinn lõbumajaks muuta. "Autor" oli üks sell Eestist, kes oli seal nagu stazeerimas või... Kuna lugu oli otsast lõpuni minu oma, siis küsisin - Kas ta teab, et see on plagiaat? ja vastus oli lihtne - Teab küll!. Ju oli ka see mingi partei-ülene kokkulepe, millest kilkab Ruutsoo - neid märgistatud mehi võivad kõik kui loomi kohelda.

30. 08. 2015