Eestis kardetakse ikka suurt mõtlemist

Kuna sain äsja taas tagasilöögi katses osaleda Teisele maailmasõjale pühendatud konverentsil - minu teesid ei sobituvat teemasse, ehkki on sobivaim hetk muuta Moskva juurutatud WW2 narratiive ja Eesti panust paremini ja õigemini näidata, - ja ka kolm (!) toimetust on loobunud = lühendamise sildi all? teoretiseerimisest "kolmanda maailmasõja"/Suure Isamaasõja, jätkusõja jmt. üle, siis tuli juhtumisi ette, et pidin pealt vaatama oma esimese autoreferaadi 250 eksemplari põletamist TPI kirjastuse katlas - asus Koskla kandis - 1975.a. Iva selles, et kirjutasin revolutsioonilisest situatsioonist - Eestis oli veel vaid üks revolutsiooni teoreetik - Rem Blum - ja lühidalt öeldes tõestasin ära, et 3-tunnuselise rev. sit. definitsiooni kummardamine, mis oli kõikides raamatutes ja õpikutes kirjas, pole õige, sest nii väitis Lenin dlja osobo tupõhh = seda mul muidugi kirjas polnud, oli et vaid korra! sest igal pool mujal rääkis ta üldrahvalikust kriisist - nagu Marx - ki -kahe tunnusega. Kuna vahetasin parasjagu ülikoole, siis kahtlesid minu teoorias nii Tartu kui Tallinna kateedrid, Leningrad aga kiitis. Läks aga nii, et 8 päeva enne kaitsmist - 15. märtsil 1975 saatis Moskva kogu VAKi laiali - taastati 1977. Tiraaz oli veel laiali saatmata, TPI prorektor Boriss Tamm (polkovnik, tuntuma nimekaim) võttis mult ka autorieksemplarid tagasi ja ... otse ahju. Jäin oma arvamuse juurde ka uues, 1977 kaitstud variandis, ent autoreferaadis on see esitatud tagasihoidlikumas sõnastuses. Aga pärast Valdo Panti ja Alatalu pole ka geopoliitilist mõtlemist Eesti teleekraanil olnud, sest kuidas sa muidu tark välja näed, kui saad rääkidaa tühja juttu aastakümneid. Teine aga teeb lihtsa skeemi ja kogu asi on tuhandetele paari saatega selge. Sestap keela too teine ja tema selgitus ära! Kirjutan siia ka märksõna - Damoklese mõõga teooria - minu esimene geopolitiline konstruktsioon 1967. Ilmus ajakirjas Noorus.

05. 04. 2023