Toomas Alatalu
Poliitik, ajaloolane, analüütik, õppejõud, ajakirjanik, “The Monthly Survey of Baltic and Post-Soviet Politcs” *  toimetaja
 
 
Mobiiltelefon: 372 5259398
talatalu [ät] online.ee  toomasalatalugmail.com www.toomasalatalu.eu https://twitter.com/toomasalatalu

 

Sündinud: 23.august 1942 Rakveres
Koolitee - haridus:
Võhma-Abja-Paluoja-Pärnu-Tartu-Leningrad
Ajaloolane - Tartu Ülikool (1961-65 = 5aastane kursus)
Filosoofiakandidaat - Leningradi Ülikool (väitekiri revolutsioonilisest situatsioonist Ladina-Ameerikas)

Teenistuskäik:

2016-17 European Regions Committee, ekspert

2013  Tallinna tehnikaülikool, lektor

2012-13 Tallinna Ülikool, Riigiteaduste Instituut, lektor

2007-12 dekaan, rahvusvaheliste suhete teaduskond, Euroakadeemia (-2009 Euroülikool)
2003-2007 Riigikogu liige

2003-2007 selle väliskomisjoni liige

2004-05 - selle Euroopa Liidu asjade komisjoni liige 2005-7 selle esindaja CEPAs
2000-03 dekaan, rahvusvaheliste suhete teaduskond, Euroülikool, Tallinn
1992-99 – Riigikogu liige
selle väliskomisjoni liige 1995-99
selle põhiseaduskomisjoni liige 1992-95
Balti Assamblee Presiidiumi liige 1993-99
1975-92- poliitikateaduste õppejõud, Tallinna Pedagoogiline Ülikool
1988-90 – filosoofia ajaloo professor, Universidad Centroamericana, Managua, Nicaragua
1979-80 – teadustöö, Universidad La Habana, Cuba
1970-75 – poliitikateaduste õppejõud, Tartu Ülikool
1967-70 – aspirantuur, filosoofiateaduskond, Leningradi Ülikool
1967 ETV, AK korrespondent, 1967-78 populaarne TV väliskommentaator, laste ja noortesaadete autor ja juht (ekraanilt kõrvaldatud V. Põderi algatusel ja E. Anupõllu korraldusel allutatult tühistamisele)

1965-67 – Tartu linna komsomolijuht (ametist kõrvaldatud pärast väljaheitmist Moskva Kõrgemast komsomolikoolist)                                                                             1965,1967 ajalehe "Edasi" toimetuse tõlk
alates 1963 – isehakanud ajakirjanik ja rahvusvaheliste suhete lektor

Parteilisus
2010-18 Sotsiaaldemokraatlik Partei , volikogu liige 2014 - 16 , VSD välissekretär 2016-18                                                                                                                                    2005-09 Eestimaa Rahvaliit
1999-2005 Eesti Keskerakond, 1999-2003 selle välisssekretär
1966-90 NLKP (1973-77 väljaviskamise toimikuga)

Keelteoskus: inglise, hispaania, vene keeled

Huvid: poliitika, muusika, reisimine (130 riiki)

Kuuluvus muudesse ühendustesse: Eesti-Iberoameerika ühingu president 1991-93, Eesti Euroinfoühing 2000-11, Eesti NATO ühing (2005), Universal Peace Federation - Global Peace Council, Ambassador for Peace (2001), Eesti-Iberoameerika parlamendirühma esimees 2003-7, Eesti-Moldova-Rumeenia parlamendirühma esimees 2005-7, Eesti-Aafrika parlamendirühma esimees 2005-7, AWEPA Council 2006-9, Eesti Ajakirjanike Liit (2008), International Federation of Journalists (2008) Estonian Association for the Club of Rome (2019, member of the Board (2021-)

Autasud: Leedu orden "Uz nuopelnus Lietuvai" (Leedu eest) komandöri suurrist (2004), Balti Assamblee medal (2004), Eesti Valgetähe IV klassi teenetemärk (2006), Seimas aseesimehe tänukiri (2012) Venemaa välisministeerium - persona non grata (2018)

Eesti Teaduste Akadeemia Humanitaar- ja Sotsiaalteaduste osakonna, Tartu Ülikooli psühholoogiaosakonna ja Avatud Eesti Fondi  inglisekeelsete sotsiaalteaduslike tööde konkursi diplom ja preemia 1994. (Tuva artikli eest Soviet Studies, Glasgow University)

Avetik Mkrtshyani nimelise Majandus-ja Õigusinstituudi auprofessor (2010)

C.R. Jakobsoni talumuuseumi tänukiri, "Pärnu Postimehe" eripreemia (2000), "Pärnu Postimehe" preemia ehk väike Jannsen (2008)

Üleliidulise noorsooprogrammide festivali eriauhind Noortestuudio saate "Solidaarsus" eest. Autor Toomas Alatalu, rezissör Leo Karpin (1974, Tbilisi)


TOOMAS ALATALU


Politician, historian, analyst, lecturer, journalist, Editor of “The Monthly Survey of Baltic and Post-Soviet Politics”

Born. 23 August 1942, Rakvere 

Schools & Education: Võhma-Abja-Paluoja-Pärnu-Tartu-Leningrad
Historian - University of Tartu

Doctor of Philosophy - University of Leningrad (thesis on revolutionary situation in Latin America).

Career: 2016-7 European Regions Committee, expert

2013 - Tallinn Technical University, lecturer

2012 -13 Tallinn University, Institute of Political Science and Governance                                                                                          2007-12 - Dean, Faculty of international relations, Eurouniversity/Euroacademy

2003–2007 Member of the Riigikogu (Estonian parliament)
member of the Foreign Affairs Committee 2003-2007
member of the EU Affairs Committee 2004-5
2000-2003 – Dean, Faculty of International Relations, Eurouniversity
1992-99 – member of the Riigikogu
member of the Foreign Affairs Committee 1995-99
member of the Constitutional Committee 1992-95
member of the Presidium of the Baltic Assembly 1993-99
1975-92 – lecturer, political science, Tallinn Pedagogical University
1988-90 – profesor, Historia de Filosofia, Universidad Centroamericana, Managua, Nicaragua
1979-80 – investigador, Universidad La Habana, La Habana, Cuba
1970-75 – teacher of political science, University of Tartu
1967-70 – post graduate, Faculty of Philosophy, University of Leningrad
1967-78 - TV commentator on international affairs, emcee of children's and youth political programs (after secret surveillance 1973-77 treated as cancelled person until the end of socialism in Estonian SSR)
1965-67 – leader of the Tartu City Komsomol (dismissed after an expulsion from the Moscow's High Komsomol School)                                                                            1965 and 1967 - journalist, newspaper "Edasi", Tartu
since 1963 – columnist and lecturer on international affairs


Party affiliation:

Social-Democratic Party 2010-18 , member of its Council 2014-16              Estonian People’s Union 2005-09
Estonian Centre Party 1999-2005
CPSU 1966-90 (1973-77 under ideological inquest)

Language skills: Russian, English, Spanish

Spheres of interest: politics, music, travelling (130 countries)

* "The Monthly Survey of Baltic and Post-Soviet Politics" oli Sakala Keskuse ja seal tegutsenud Panor Grupi poolt 1990-2004 välja antud kuukiri, mis jätkab praegu ilmumist kui Euroülikooli/Euroakadeemia teaduskiri "Baltic Horizons" 4 korda aastas (Neist üks number on pühendatud rahvusvahelistele suhetele - viimane oli "The Bronze Soldier Removal"). Tegemist oli esimese - oktoobris 1990 - Balti riikides ilmuma hakanud inglisekeelse väljaandega, mille väljapaistvaks osaks olid Eestis, Lätis ja Leedus toimunud sündmused ja nende kajastamise kronoloogiad. Faktiline materjal pärines eesti, läti ja leedu keelsetest, samuti kohalikest venekeelsetest väljaannetest, mis koos oluliste dokumentide ja analüüsivate artiklitega tagas väljaandele püsiva kasutajaskonna. Teda tellisid regulaarselt UN Library, British Library, Fondation National des Sciences Politiques, OSCE-ODIHR, IOM, kümned saatkonnad, USA, Saksamaa ja Põhjamaade ülikoolid ning üksiktellijad Mehhikost Jaapanini. "Monthly Survey" oli müügil Stockholmi, Helsingi ja Tallinna raamatukauplustes. Samuti oli toimetus valmis analüütiliste materjalide koostamiseks klientide soovil. Sestap oli toimetus pidevalt kontaktis nii tuntud baltoloogide kui ka igat sorti asjahuvilistega. Hea meel lisada, et aprillis 2016 omandas ajakirja täiskomplekti USA tuntuim sovetoloogia ja Venemaa uuringute keskus Stanford university.

Valitud teaduspublikatsioonid
Selected academic publications

Toomas Alatalu. Geopoliitika Nõukogude Liidu 1944.a. vallutuste jadas: Petserimaa ja Abrene, Petsamo, Tuva ja Narva jõe tagune ala ning tänapäevani lõpetamata sõda. Akadeemia, 2024, N6 lk. 1091-1120. Abstracts Toomas Alatalu. Geopolitics in the wake of the Kremlin conquests of 1944: Petseri County and Abrene, Petsamo, Tuva and the areas to the east of the River Narva, and the unfinished war. lk.1132-1133.

Toomas Alatalu. Stalin vallutas 1944.aastal korraga Eestit ja Tõva, Putin aga... Maailmast 2023. Pühendatud  RSR 60. aastapäevale. Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi toimetised. Politica. Vol.21. Tartu ülikooli kirjastus, lk. 104-116. sama teise kaanega :Toomas Alatalu...RSR 60. aastapäevale. RSR Rahvusvaheliste Suhete Ring. RSR artiklite kogumik. Tartu ülikooli kirjastus, lk.104-116.

Toomas Alatalu. Ob estoncah i estonskih jevrejah skvoz geopolitiki. Rus. Postimees.ee, 3. febralya 2023. https://7704301/toomas-alatalu-ob-estoncah-i-estonskih-evreyah-skvoz-geopolitiki

Toomas Alatalu. Putin continues Victory Campaigns to Defend Historical Truth Using the Constitution. Paper issue August 27, 2020 https://icds.ee/en/putin-continues-victory-campaigns-to-defend-historical-trruth-using-the-constitution

Toomas Alatalu. Putin jätkab võidukampaaniaid oma ajalootõe kaitsmisega põhiseaduse abil. Moskva erinevad propagandakampaaniad võidu tähistamiseks. RKK ICDS Diplomaatia N5/201 august 2020, lk.9-12

Toomas Alatalu. Eesti (NSV) suveräänsusdeklaratsiooni koht Euroopa ajaloos. Akadeemia, 2019, N9, lk.1539-1572.                                                                                 Abstracts: Toomas Alatalu. The role of the Estonian (SSR) Declaration of Sovereignty in European History. pp. 1696-1697

Toomas Alatalu. Moskva alustas Teise maailmasõja ja naabrite ajaloo vaenamise otsustavat etappi. Kreml ei suuda kuidagi "omaks" olnud riikidega normaalselt suhelda. RKK ICDS Diplomaatia N8/192 august 2019, lk.7-9.

Toomas Alatalu. Moscow enters a decisive stage in subverting the history of its neighbours and World War II. Diplomaatia. Paper issue. August 22, 2019. https://icds.ee/en/moscow-enters-a-decisive-stage-in-subverting-the-history-of-its-neighbours-and-world-war-ii

Toomas Alatalu. Eesti suveräänsusdeklaratsiooni koht Euroopa ajaloos. - (Rahvusliku arengu fond.) Eesti suveräänsusdeklaratsiooni 30. aastapäeva rahvusvaheline konverents. Tallinnas 16. novembril 2018. Tervitused ja ettekanded. Tallinn, Teaduste Akadeemia Kirjastus, 201, lk. 17-35

Toomas Alatalu. Eestis nii Ameerikat kui Ukrainat. MaksuMaksja. Eesti maksumaksjate liidu ajakiri. Aprill 2019, nr.4 (254), lk. 19-20

Toomas Alatalu. Valed vajavad vastamist. Viis aastat Krimmi annekteerimisest ja okupeerimisest. - RKK ICDS Diplomaatia, Nr 1-2/185-186 veebruar 2019, lk. 10-12.

Toomas Alatalu. The Lies Need to be Answered. Paper Issue. March 1, 2019. https://icds.ee/en/the-lies-need-to-be-answered

Toomas Alatalu. Kataloonia vabariiklik vari Hispaania kuningriigil. Kalender 2019. Viimane Gondo Olevsoo koostatud väljaanne. Gondo Olevsoo, 2018, lk. 87-100.

Toomas Alatalu. Kremlin creativity in the drawing up of blacklists. - The Baltic Times, July 31, 2018 - August 28, 2018 Vol.22 #920 https://www.baltictimes.com/Kremlin_creativity_in_the_drawing_up_blacklists

(Toomas Alatalu). Contemporary Balkanisation on the Eurasian Chessboard: The Post-EU-aligned United Kingdom and Non-Aligned Power(s). Dr. Toomas Alatalu August 2017. www.theredcell.co.uk/uploads/9/6/4/.../contemporary_balkanization.pdf  PDF Untitled-The Red Cell

(Toomas Alatalu). Opinion. EU Enlargement Strategy 2016-2017. Rapporteur: Rait Pihelgas (ET/ALDE). Mayor of Ambla. European Committee of the Regions. 123rd plenary session, 11-12 May 2017. 75 points, 14 pages. CIVEX-VI/018. Brussels, 12 May 2017. COR-2017-00093-00-02-PAC-TRA (EN) 1/14

Toomas Alatalu. Dzihaad enne ja nüüd. - Kalender 2017. Koostanud Gondo Olevsoo. Gondo Olevsoo, 2016, lk. 103-8.

Toomas Alatalu. Les Russes ont-ils gagne la guerre tout seuls ? En ligne le 6 mai 2016. - Institut d'Histoire Sociale. Paris. Chronique des evenements courants. http://www.est-et-ouest.fr/chronique/2016/160506.html

Toomas Alatalu. Estonia: Party-Based EU Loyalty, Our-Guy-In-EP-Based Euroscepticism and the Russian's Attitude Still Unclear. - European Integration and new Anti-Europeanism II. The 2014 European Election and New Anti-European Forces in Southern, Northern and Eastern Europe. Edited by Patrick Moreau and Birte Wassenberg.Studies on the History of European Integration (SHEI) Band/Volume 28. Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 2016, pp. 197-218.

Toomas Alatalu. Eesti rahvas ja riigi taassünd. August 1991. - Kalender 2016. Koostanud Gondo Olevsoo. Gondo Olevsoo, 2015. lk.53-59.

Toomas Alatalu. Polska to regionalny lider - Tomasz Otocki. Nova Polska widziana oczami-Estonczykow. Przeglad Baltycki, 17 listopad 2015. https://przegladbaltycki.pl11865,nova-polska-widziana-oczami-estonczykow.html. Veel Igor Kopõtin, Andres Kasekamp, Erkki Bahovski, TA, Jewhen Cybulenko Martin Helme

Toomas Alatalu. A Fresh Perceptions of the Local and National Policies in 1918-2008, Making Georgia Known in the World. - Athenaeum. Polish Political Science Studies. Uniwersytet Mikolaja Kopernika. Torun. Poland. Vol. 44/2014, pp.63-88. www.athenaeum.umk.pl/numery/44.pdf

Toomas Alatalu. Peaminister Edgar Savisaare välispoliitiline ponnistus "Ida + Ida-Euroopa" (mis jäi ajaloole jalgu).- Poliitika, riigiteadus, rahvusvahelised suhted. 2014/Nr 6(15). Tallinna Tehnikaülikool, lk. 52-80.

Summaries. Prime Minister Edgar Savisaar's  Effort "East + Eastern Europe" that did not Stand the Test of Time by Toomas Alatalu, lk. 168-172.

Toomas Alatalu. Eesti välispoliitiline kontseptsioon - unistus ja ulme 1990-1993. - Poliitika, riigiteadus, rahvusvahelised suhted. 2014/Nr 6(15). Tallinna Tehnikaülikool, lk.81-116.

Summaries. The Estonian Foreign Policy Concept - the Dream and the Fantasy 1990-1993 by Toomas Alatalu, lk. 173-177.

Toomas Alatalu. Le parti est mort, ses anciens membres prosperent.Le communisme en Estonie. - Communisme 2014. En Europe. Lèternel retour des communistes 1989-2014. Sous la direction de Stephane Courtois et Patrick Moreau. Vendemiaire. Paris 2014, pp.357-390.

Toomas Alatalu. Kosovo - väikerahvas suures poliitikas. - Kalender 2015. Koostanud Gondo Olevsoo. Gondo Olevsoo, 2014, lk. 86-91.

Toomas Alatalu, Michael Strupp. Tuva. Oxford Public International Law. Max Planck Encyclopedia of Public International Law. Article last updated July 2013. Copyright 2014. Üles pandud 4.07.2014. Interneti entsüklopeedia uuendatud (teine) väljaanne - eelmine panid üles 2009. vt. allpool.

Conference "How to eradicate Lenin from Ukrainians minds? Booklet. A Booklet with the agenda of the conference "How to eradicate Lenin from Ukrainians minds" held on 12-13 December 2014 (Kiev). Esinejate hulgas Stephane Courtois. Minu pakutud motiiv : Laulame neid laule viimast korda!              https://www.academia.edu/30616563/Conference_How_to_eradicate_lenin_from_ukrainians_minds_Booklet?email_work_card=view-paper

Toomas Alatalu. Geopolicy Taking the Signature from the Russian-Estonian Border Treaty (2005).- Baltic Journal of European Studies. Tallinn Technical University. Vol. 3 No.2 (14), October 2013, pp.96-119.

Toomas Alatalu. Eesti poliitikute 1990ndate aastate geopoliitilised visioonid.- Poliitika, riigiteadus, rahvusvahelised suhted. 2013/Nr 5(14). Tallinna Tehnikaülikool, lk. 112-141. Summaries: Estonian Politicians'geopolitical visions in 1990s and the Soft Buffer, pp.225-228.

Toomas Alatalu. Geopoliitika võttis allkirja Eesti-Venemaa (2005.a.) piirlepingult. - Acta Politica Estica Nr 4(2013). Erinumber: Eesti välispoliitika: eesmärgid ja väljakutsed eile ja homme. Internetikogumik. http://publications.tlu.ee/index.php/actapoliticaestica,lk. 29-43.

Toomas Alatalu. Eesti-Vene piirilepingu lugu 2005. - Poliitika, riigiteadus, rahvusvahelised suhted. 2012 N4 (13). Tallinna Tehnikaülikool, lk.3-37. Summaries. The Story of the Estonian-Russian Border Treaty lk.161-164.

Toomas Alatalu. Regionaalne revolutsiooniline situatsioon ning revolutsioonid Põhja-Aafrikas ja Lähis-Idas. Riigikogu Toimetised. 25/2012, lk. 41-51. Contents in English. Arab World. Regional Revolutionary Situation and Revolutions in North Africa and Middle East. pp. 273-274. vt. ka www.riigikogu.ee/info/index.php'?id=16259.

Toomas Alatalu. Tartu esimesed üliõpilaspäevad said alguse Käärikult ja KVNi abil. Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. XXXX, 2012. Akadeemilise pärandi mõte. lk.216-233. The first Tartu Student Days owe a lot to the sport complex in Kääriku and the KVN show (232-233).

Toomas Alatalu. Georgia uued sõbrad vs. Georgia (vanad) sõbrad ehk väikeriikide söakas vastandumine suurriikidele. - Maailmast 2012. RSR artiklite kogumik. - Eesti Välispoliitika Instituut. TÜ Riigiteaduste Instituut. Toim. A. Kasekamp, R. Toomla. K. Tüür. Tartu ülikooli kirjastus, 2012, lk. 13-42.

Intervjuu Toomas Alataluga. - Maailmast 2012. RSR artiklite kogumik. Eesti Välispoliitika instituut. TÜ Riigiteaduste Instituut. Toim. A. Kasekamp, R. Toomla, K. Tüür. Tartu ülikooli kirjastus, 2012, lk.206-219.

Toomas Alatalu and Michael Strupp. 'Tuva', in R. Wolfram (ed), The Max Planck Encyclopedia of Public International Law (Oxford University Press Oxford 2012), Volume X, pp.124-127.

Toomas Alatalu. New Friends of Georgia vs. Friends of Georgia. - Estonian Foreign Policy Yearbook 2011. Editor: Andres Kasekamp. Estonian Foreign Policy Institute, 2012, pp.183-207. 

Toomas Alatalu. Patiseis Süürias: miks revolutsioon ja vägivald ei lõpe? Eriskummaline viimane nädal. Ankara-araabia ja Ankara-Moskva telg. Eesti Päevaleht, 9. veebruar 2012. 

Toomas Alatalu. Revolutsioon Araabias jõuab valimisteni. Araabia kevad tõi esile Muslimi Vennaskonna. Eesti Päevaleht, 16. detsember 2011, lk. 8-9.

Toomas Alatalu. The Great Powers and Minor Friends of Georgia. - IB Euro-Caucasian University. Strategiuli kvlevebi. Strategic Studies.#4, 2011, University Books, Tbilisi, pp.52-62.

Toomas Alatalu. Georgia: the Long Fight for and the Lost Game with the Withdrawal of Russian Troops. - The Eastern Partnership & Central Asia. Baltic Horizons. No 17 (114) November 2011. Euroacademy, Tallinn, pp.50-74.

Toomas Alatalu. Baltic sea region - the Architect of the Eastern Partnership. - The Eastern Partnership & Central Asia. Baltic Horizons. No 17 (114) November 2011. Euroacademy, Tallinn, pp.7-12.

Toomas Alatalu. On "International relations" in Estonia, the international Relations Society/Network, the Faculty of International Relations of Euroacademy and the Present Publication. - The Eastern Partnership & Central Asia. Baltic Horizons, No 17 (114) November 2011. Euroacademy, Tallinn, pp.5-6.

Toomas Alatalu. Analüüs. Araabia kevadest sügisesse: revolutsioonid ja võimul püsimise kunst. (3. osa). (Skeem revolutsioonidest). - Eesti Päevaleht, 28.oktoober 2011, lk.10-11.

Toomas Alatalu, Leonid Karabeshkin. Estonia. - Baltic Development Forum. Konrad Adenauer Stiftung. Political State of the Region Report. 2011. Editors Bernd Henningsen and Tobias Etzold. Published by Baltic Development Forum. Copenhagen 2011, pp. 19-22.

Toomas Alatalu. Regionaalne revolutsiooniline situatsioon Lähis-Idas, 2. osa ehk Miks muslimid venitavad. Eesti Päevaleht, 1. juuli 2011.

Toomas Alatalu. Miks muslimid möllavad ehk Regionaalne revolutsiooniline situatsioon Lähis-Idas. Eesti Päevaleht, 21. aprill 2011.

Toomas Alatalu. Estonia and the Possibilities of a Small State in World Politics. Akademija gosudarstvennogo upravlenija pri Prezidente Respubliki Kazahstan. Hanns Seidel Stiftung. Materialõ II Akademicheskogo simpoziuma "Effektivnoje gosudarstvennoje upravlenije".Tom I.26 nojabrja 2010.goda. Astana, 2011, pp.13-17.

[Toomas Alatalu] Opinion of the Committee of the Regions on The Implementation of the Eastern Partnership Initiative in Armenia and the Development of Cooperation Between Local and Regional Authorities in Armenia and the EU. Rapporteur: Teet Kallasvee (EE/EPP). Member of the Haapsalu City Council. - European Union. Committee of the Regions. 87th plenary session. 1 and 2 December 2010. COVEX-V-008. 8 pages.

Toomas Alatalu. The South Caucasus Way to Europe - The Baltic view on its Implementation.- Economic and Law University after Avetik Mkrtchyan. Millenium Challenges and Human Prosperity Aspects. Collected articles of International Scientific Conference. 20-22 October, 2010. Yerevan, 2010. pp. 93-97. Resümeed armeenia ja vene keeltes.

Toomas Alatalu. Baasidest baasideni ehk Kreml jääb endale truuks. - Maailmast 2010. RSR artiklite kogumik. Eesti Välispoliitika Instituut. TÜ Riigiteaduste Instituut. Toimetajad Andres Kasekamp, Rein Toomla, Karmo Tüür. Pühendatud Kaido Jaansonile 70. sünnipäeval. Tartu Ülikooli Kirjastus, lk.13-33.

Toomas Alatalu. Kas Andrus Parkist saanuks Brzezinski?

Toomas Alatalu. Eesti kommunistliku partei lõpu lugu: koos julgete komnoorte meenutamisega. Akadeemia, 2010, N 1, lk.37-81. Abstracts. End of the Communist Party of Estonia: accompanied by reminiscences about brave Young Communist League members. pp.153-154.

Toomas Alatalu. Balti Venemaa-suunaline poliitika Eesti esituses. - Tallinna Tehnikaülikool. Poliitika, riigiteadus, rahvusvahelised suhted. 2009/Nr 1 (10). lk. 63-75. Summaries: Baltic policy towards Russia as implemented by Estonia. lk.141.

Toomas Alatalu. Gruusia konflikt. - Tallinna Tehnikaülikool. Poliitika, riigiteadus, rahvusvahelised suhted. 2009/nr.1 (10). lk. 97-125. Summaries: Georgian conflict lk. 145-7.

Toomas Alatalu. Baltic Policy Towards Russia as Implemented by Estonia. - Wyzsza Szkola Finansow i Zarzadzania w Bialymstoku. Relacje Nowych Krajow Unii Europejskiej z Federacja Rosyjska (w Basenie Morza Baltyckiego). Redakcja naukowa Marek Rutkowski. Bialystok 2009, pp.134-149.

Toomas Alatalu, Michael Strupp. Tuva. (Introduction. Pre-Independence Tuva. Independent Tuva. The Soviet Autonomy. The Halted Movement towards Sovereignty. Assessment. Select Bibliography. Select Documents. - Rüdiger Wolfrum (ed.) The Max Planck Encyclopedia of Public International Law. Heidelberg and Oxford University Press, 2009. www.mpepil.com Ülesse 20.02.2009

Toomas Alatalu. Kommuniste oli seitse (tüüpi) ja komsomoli polnudki? [Rets] Eesti Vabariik 90. Sündmused ja arengud. Koostanud Küllo Arjakas. Tallinn. Eesti Entsüklopeediakirjastus., 2008. 342 lk. - Akadeemia, 2009, N1, lk.152-156.

Toomas Alatalu. The Bronze Soldier removal as seen by the Youth. - Bronze Soldier Removal. Baltic Horizons, N10 December 2008. Eurouniversity Series. International Relations. Eurouniversity, Tallinn, pp.7-9.

Toomas Alatalu. Bronze Soldier - Chronology. When and how he became notorious. - Bronze Soldier Removal. Baltic Horizons. N10 December 2008. Eurouniversity Series. International Relations. Eurouniversity. Tallinn, pp 10-48.

Toomas Alatalu. Communism in Estonia: Party Dead, but Ex-Members Well Off. - Communist and Post-Communist Parties in Europe. Edited by Uwe Backes and Patrick Moreau. Schriften des Hannah-Arendt-Instituts für Totalitarismusforschung, Band 36, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht 2008, pp. 167-189.

Toomas Alatalu. 1963-1965. RSR 40 Rahvvusvaheliste suhete Ring 1963-2003. Mälestuste kogumik. Toimetaja Karmo Tüür. Publications of the Department of Political Science University of Tartu. Vol.5 Tartu 2003, lk. 13-17

Toomas Alatalu. Estonian Chronology: Jul-Oct 2001. - Eurouniversity Series. International Relations. Baltic Horizons No 1(100) May 2004, Eurouniversity, Tallinn. pp. 4-62.
Toomas Alatalu. Kas Eestis on võimalik oma Paksas? – “Juht & juhtimine. 2004, N1, lk. 58-60.
Toomas Alatalu. NATO ukse avamine Eestile a la Asmus. – Audentese ülikooli toimetised. 2004, N6.
Toomas Alatalu. Estonian Chronology. The Monthly Survey of Baltic and Post-Soviet Politics. N 107, 2003. Sama pidevalt kõikides numbrites.
Toomas Alatalu. Estonia – a little tired regional frontrunner. - “Negotiations of the EU candidate countries.” Edited by Janusz Adamowski, Konstanty Adam Wojtaszczyk. The Institute of the Political Sciences of Warsaw University. Warszawa. 2001, pp.107-119.
Toomas Alatalu. Geopolicy games or Estonia’s readiness for division of the Baltic countries and for departure to the North. The Monthly Survey of Baltic and Post-Soviet Politics. N 106, EuroUniversity, Tallinn, 2001.
Toomas Alatalu. Geopoliitika või geopoliitiline mäng? Eesti välispoliitika teoreetilistest eeldustest. – Audentese ülikooli toimetised. 2001, N 1.
Estonija upuskajet svoi shans. Tak scitajet izvestnõi tallinskii politolog Toomas Alatalu. (intervjuu) – Nezavissimaja Gazeta. Dipkurjer. (Moskva). 19. Aprill 2001.
Toomas Alatalu. Baltikumis 1940 toimunu selgitus on Slovakkias. – Eesti Ekspress. 7.veebruar 2001.
Toomas Alatalu. Moldova hoiatab. Luup, 20. aprill 2001
Toomas Alatalu. Estonian Centre Party. Tallinn, 2000.                            Toomas Alatalu. Estonian Chronology.- The Monthly Survey of Baltic and Post-Soviet Politics. N 105.
Toomas Alatalu. Students of Tartu and Tallinn on foreign policy. – The Monthly Survey of Baltic and Post-Soviet Politics. N 104, Tallinn, 2000.
Toomas Alatalu. Not the events of 1940 in the Baltic but of 1939-44 in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Slovakia and Tyva. The Monthly Survey of Baltic and Post-Soviet Politics. N 104, Tallinn, 2000.
Toomas Alatalu. Leping, mida mõned juristid ei tahtnud näha. – Eesti Ekspress. 21.september 2000
Toomas Alatalu. Eesti poliitika 2000. Ladvik ja rahvas, Sündmused ja skandaalid. Kirjastus ILO. Tallinn, 2000. 238 lk.
Kommunismi must raamat. Kirjastus Varrak, 2000. 976 lk. (Üks viiest teaduslikust toimetajast).
Toomas Alatalu. Eesti Instituudis tehtud Eesti ajaloost. Sirp. 14. Juuli 2000.
Toomas Alatalu. 16. Liiduvabariik olnuks … Argentina. Luup, 22.märts 1999.Nr.6 (89).
Toomas Alatalu. Väikeriigil olgu oma suhtumine Kosovosse. Sirp, 21.mai 1999.
Toomas Alatalu. Suurriikide supp Balkani moodi. Sirp. 9. Juuli 1999..
Toomas Alatalu. Ise me kirjutame ajalugu ümber. Sirp. 3. September 1999.
Toomas Alatalu. Tolstoi, Che ja Tsetseenia. Sirp. 5. November 1999.
Toomas Alatalu. Winners in Tallinn are Russians. Remarks and Comments on Local Elections. – The Monthly Survey of Baltic and post-Soviet Politics. August-October 1999.
Toomas Alatalu. Winners and Losers. Remarks and Comments. – The Monthly Survey of Baltic and Post-Soviet Politics. February-March 1999.

Toomas Alatalu. Estonia and geopolitical strategies for the Baltic countries. – Estonia and Russia: more cheese from New Zealand. Eurouniversity Series. International relations. Vol. 1/1, Tallinn 1999.

Toomas Alatalu. Ka meie, eestlased, valetame! - Eesti Ekspress, 6.05.1999.

Toomas Alatalu. Tähtsamaid rahvusvahelisi kohtumisi ja kokkuleppeid 1996-1997. - Eesti riigimehe aastaraamat 1997/1998. Tartu, 1998.

Toomas Alatalu. Pinochet jäi võõrsil vahele, sest pani kodus aja seisma. Eesti Ekspress, 30.10.1998.

Toomas Alatalu. On Baltic cooperation. - Assemblee Nationale. Les Documents d´information. ISBN 2-11-107177-3 O.S.C.E. Parliamentary Assembly. Subregional economic cooperation processes in Europe. Monaco conference 8-10 October 1997, Paris, 1998, pp. 108-109.

Toomas Alatalu. Estonia: political pre-history of the nervious coalition. – “Monthly Survey of the Baltic and Post-Soviet Politics”. November 1995.

Toomas Alatalu. Eesti Kronoloogia 1994. Eesti Kronooogia 1995. - Eesti Entsüklopeedia Kalender 1996. Eesti Entsüklopeediakirjastus. 1995., lk.154-165-171.
Toomas Alatalu. Tuvan kansan lyhyt itsenäisyys. “Historiallinen Aikakauskirja”. (Helsinki) N1, 1994, lk. 22-30.
Toomas Alatalu. Tuva – a State Reawakens. “Soviet Studies”. University of Glasgow. Vol. 44, No. 5, 1992.
Estland – ett informationsblad fran Arbetarrörelsens Iternationella Centrum. AIC. Stockholm, 1991. (Co-author).
Toomas Alatalu. Folkerepublikken Tuva: Estland, Latvia og Litauen har en lidelsesfelle i Sentral-Asia. – “Internasjonal Politikk”. (Oslo) Nr.2, 1991, 171-178.
Toomas Alatalu. Eesti iseseisvuseelne välispoliitika 1991 - “Poliitika”, 1991, N12.
Toomas Alatalu. Tuva - Pribaltika: istoricheskije paralleli. “Politika” (Tallinn), 1991, N 11, .c. 44-54.
Toomas Alatalu. Tuva - Baltikumi saatusekaaslane Aasias. – “Poliitika”, 1991, N11, pp.45-56.
Toomas Alatalu. Balti kriis (...Eesti sündmuste kronoloogia...Toomas Alatalu lühikommentaar). – “Poliitika”, 1991, N5 pp.2-23.
Toomas Alatalu. Eesti välispoliitika 1990. – “Poliitika”, 1991, N3, pp.20-30.
Toomas Alatalu. Aquello era mas que ajedrez. – “America Latina” (Moscu), 1988, N11, pp.57-61. (Paul Keres Argentiinas).
Toomas Alatalu. Paul Keres La Habanas. – Tallinn 85. Rahvusvaheline Paul Kerese mälestusturniir. Tallinn.1987 pp.136-158.
Toomas Alatalu. Paul Keres, embajador del ajedrez sovietico en La Habana. America Latina, 1986, N 5.
Toomas Alatalu. Paul Keres Havannas. – “Looming”, 1985, N8, pp.60-72.
Toomas Alatalu. Politicheskije problemõ razvitija revolutsii v Tsili. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. 31.köide. “Ühiskonnateadused”, 1982, N3, pp. 249-262.
Toomas Alatalu. - Timossi J., Escobar A. Iran no alienado. – Referativnõi zhurnal. Obstsestvennõje nauki za rubezom. Moskva. 1981, N4, pp. 103-110.
Toomas Alatalu. Aktualnõje problemõ teorii i praktiki sotsialnõkh revoljutsii. “Problemõ filosofii”. Kiev. 1980, N50, c. 44-51.
Toomas Alatalu. Revoljutsionnaja situatsija I osobennosti jejo sozrevanija v Latinskoi Amerike. Avtoreferat dissertacii. Leningrad, 1977.

.

 

Lossiplatsi 1a Tallinn 15165 | +372 6 722 622 | toomas.alatalu [ät] riigikogu.ee