Blogi
 
Teureetikust

Silmasin täna taas Teureetiku nimelist kommijat, sest ta lajatab jälle vambola põder Siimon Joffe Gabriel hazak. On see järjekordne käik saulustest paulusteks programmis. Olime siiski kaks täiesti erinevat seltskonda - mina ja nemad

25. 12. 2016
 
Pilt Oleg Popovilt

Kuulsa vene klouni surm tuletas meelde, et ta maails minust pildi. See oli ilmselt 1967 või 68, etendus oli Kalevi spordihallis. Istusime taga lõpus aga ühel hetkel lõi ta prozektori publiku ja konkreetselt minu peale. Olin siis juba tuntud telenägu ja Popovi valik tekitas publikus elevust. Aga ta demonstreeris oma joonistamisoskust ja kuna olin üks väheseid habemikke toona, siis ilmselt polnud raske midagi paberile visata. Ta tõi valmistehtu võiduka marsi helide saatel minuni ja andis üle. Etenduse lõppedes käisin ja võtsin ka autorilt autogrammi. Pilt alles - kusagil!

03. 11. 2016
 
Urmas Oti hinnangud kehtivad

Huvitav küll, et tema arvamust presidendivalimistest 2001 kordab Õhtuleht. EPL-s saab sõna tema poolt hinnatu ja ikka tasemel - "President olgu mõistuseinimene. Kersti Kaljulaid peaaegu sobib!" Nuta või naera, eriti kui tarkus kulmineerub tõdemusega "peab valdama vene keelt". "Sõbralikkuse näitamiseks, et ta on kõigimeie maa inimeste president. Kaljulaid ei oskavat vene keelt piisavalt, selle vea parandamiseks võiks ta endale nõunikuks kutsuda kellegi umbkeelse idavirumaalase. " Vot see viimane on tõeline literaadi sõna! Õige vaid see, et kiri eesti rahvale olla silmakirjalik, sest oli määratud teistele silmakirjalikele ehk riigikogu liikmetele.

05. 10. 2016
 
(Endise) vabariigi kodanikud

Äraoldud päevade ajalehti lapates ja teatud silti vaadates tuli seos - lootus: Ehk nüüd asi muutub!" 6.09 saates olid koos KK lektorite gtupi - siis vist mingi aktiivi nime all - esindaja, Vare, kes lõpuks ometi vabastati Eesti Raudtee nõukogu esimene kohalt - amet, mis määras ära tema kui Vene eksperdi esinemiste sisu ja Jüri Adams, põhiseaduse põrunud paragrahvide autor, kes ei saanud ju muud teha kui oma "tarkusi" kaitsta. Kõik kolm kartsid uuendusi ja teistsuguseid mõtteid. Nende ühisesinemiste sisu ja mõte oli ette teada - kord tekkinud seisu püsimine ehk stagnatsiooni ülistamine.

18. 09. 2016
 
Sildistamine Eestis algab nii. Kaks juhtumit

Märgates juhtumisi EPL uues rubriigis Vello Nelikendkaks - nagu ikka läheb mu silm kohe õigele kohale - "Jõksi nalju" - on selge, et Jõksi valeliku sildistamise üks autoreid on käes. Niivõrd kunstlikus kohas niivõrd kunstlikult äiata - seda teeb vaid palgatud kaabakas. Asi sai aga alguse Paide lubatud arvamuste festivalilt, kus sõnamängu algatas hoopis Mailis Reps, aga klassi-, täpsemalt presidendivõitluse valmis punt, kel oli korraldus leida komprat Jõksi vastu. kleepis sõna hoopis Jõksi kaela. Ning kohe anti minna. Kuna ajavahemik Paidest tänaseni on lühike, võiks tellida mõnelt tudengilt bakalaurusetöö "jõksimise" loomisest. Nii saaks ka klaariks, kes meil taolisi tellimustöid teevad.

Miks "jõksimine" mind häitib, on see, et samamoodi sündis "juntimine". mille "loomist" samuti juhtumisi juhtusin lihtsalt pealtnägema. Piisas kahest-kolmest ajakirjanikust ja mitu head aega hiljem kõlanud ühest Edgari märkusest, kui inimene oligi sildistatud. Eesti ebainimlikus ajakirjanduses ja palgaliste ajakirjanike ettevõtmisena. Seejuures täiesti alusetult, sest peamised juntijad olid hoopis teistest erakondadest.

05. 09. 2016
 
Ruutsoo valetab jälle

Vaist ütles, et vaata siise Rahvarinde nimel üllitatud uude mälestuste ja artiklite kogumikku, seoses 25. aastaga iseseisvumisest. Toimetanud lugupeetud Ester Shank, kellest on kahju, et pean tema nime mainima. Aga ikka võinuks vaadata, mida punaprofessor ja laimudotsent Ruutsoo - nagu mina olen teda tituleerinud, teeb. Mäletatavasti leidsin ühes välismaal 2004.a. ilmunud kogumikus Ruutsoo artikli, kus ta kuulutas mind nõuka-aja nomenklatuuri esindajaks, keda olla isoleeritud jne. Isoleerimist mäletan küll - rahvas vaatas mind kordades rohkem EKP keskkomitee lektoritest, mis lahendati minu kõrvaldamisega teleekraanilt ja mõni aeg hiljem võtsin KK pundi vahele kõige elementaarsema rahategemisega - nad tegid päevast päeva plagiaati ja andsid isegi entsüklopeedilise teatmeteose kui omaloomingu välja. Kordan siingi, et erinevalt kõigist teistest tuntud nägudest polnud ma 1968-90 ainsana EKP koosseisuline ega ka mittekoosseisuline lektor, mind ei lastud isegi EKP Kksse sisse (pärast 4 aastat kestnud "ülekuulamisi"), ent miski ei  pidurda Ruutsool mind arvamast nomenklatuuri ja kuulutamast "parteiproganadistiks" (lk.96) ning seejärel ülendama "Vaba Eesti" juhtivteggelaseks. Sedapuhku laimab ta aga erakordselt teaduslikult, sest ta isegi esitab midagi jutumärkides ja artikli lõpus on kasutatud kirjanduse loetelu. Seal on ka kaks minu toona "Postimees" ilmunud artiklit (lk.114), mis tegid furoori, sest n.ö. paljastasin rahvarindelaste päritolu. Ruutsoo poolt toodud tsitaat aga pärineb kolmandast artilklist, täpsemalt sellele Moskva toimetuse poolt lisatud tekstist ehk siis asi ei puuduta üldse mind. Lühidalt - nagu Ashgate*i kirjastuses ilmunus nii ka Rahvarinde üllitises seltsimees Ruutsoo üksnes sildistab ja ei mingit tõestust! Miks küll lastakse tal kaabaka kombel kirjutada, ei oska öelda. Õnneks on tema kaabaklust lihtne tõestada ja kuna Ruutsoo-sugustega võitlemisel teisi võimalusi pole, läkitan koopiad mainitud kahest leheküljest uuesti Ashgate'i ja kahele saksa professorile. Eesti omadele ka Tallinna ülikooli ja mujale, aga ega see siinset ringkaitset lõpeta. 

01. 09. 2016
 
Urmas Paet raadiomehena

Vahur Kersna oli ilmselt drooni kaasabil pannud kokku efektse intervjuusaate presidendikandidaatidega ja jäi kõrvu Urmas paeti selgitus, kuidas ta kooliõpilasena (?) 1991 Eesti raadios välisuudiseid tegi - tõlkis vene keelest TASSi ja lisas sellele ühtteist Yleradiost ja mujalt. Klassikaline raadiomeeste mudel.

Lugesin viimasest Maalehest sedagi, et 1992.a. piirati kõigest väest - kõrgete normidega 12 hulka! - sportlaste minekut Barcelonasse. Et saaks sõita Slutski sugused, kui detaile meenutada.

25. 08. 2016
 
Moskva teiste allkirju ja ameteid juba ei unusta

Eesti ajakirjanike õhinat presidendivalimiste asendusetendust pakkuda võib mõista, sest neil on käsk kätte antud. Mõistagi tegi Edgar vea valel ajal ja vales kohas kandideerides, ent võidujoovastuses selle üle, et leidus vähemalt üks, kes tegi Hundisilma peremehel ära, on unustatud või unustatakse meelega asjaolu, mis põhimõtteliselt peab välistama Mailis Repsi saamise presidendiks. Nimelt tema allkiri Keskerakonna ja Jedinaja Rossija koostöölepingul.

Venemaa välispoliitika üheks trumbiks on hästi talletatud mälu. mis sobival hetkel välja käiakse. Tuli muid asju kirja pannes meelde seik, mil reaalselt kandideerisin endalegi üllatuseks - Koonderakonnas oli mind pidevalt varjus hoidnud - välisministriks. See oli septembris 1998, kui Ilvese lahkumine ametist oli otsustatud ja KMÜ aktiivil Lohusalus lasti ettekanded välispoliitikast teha Raul Mälgul ja minul. Raul oli saadikuks Inglismaal ja järelikult Tallinnas käimas. Mina sai pakkumise päev varem ja tegin kiiresti mitu skeemi, kus oma koht välispoliitikas oli nii presidendil, peaministril kui valitsusel. Mõistagi rääkisin asjadest, mida kõik teadsid, aga vaevalt olin lõpetanud, kui Siimann kargas püsti ja hakkas ägedalt rääkima president Meri allahindamisest, mida ma ei teinud. Pigem näitasin ära kohad, mida põhiseadusest ja Euroopasse minemisest tulenevalt tuleks teha peaministril. Paraku ma ei osanud ette näha, et Siimann kartis välispoliitikat kui tuld. Hämmeldunud kuulajaist sai sõna suust Ülo Pärnits, kes viitas mu esinemiste teistele huvitavatele osadele. Ent Siimann kordas oma ja nädal-kaks hiljem toimuski Mälgu määramine. Ütlesin siis kohe komisjonis, kus räägiti, et ta jääb edasi saadikuks Londoni, et hoopis olulisem on see, et Mälk on jätkuvalt Eesti-Vene piirikõneluste delegatsiooni juht. Nagu teada, ootasid venelased detsembrikuuni 1998 ja pakkusid siis võimalust piirilepingu allkirjastamiseks, ainult et jah - enne tuleks ka merepiiri leping teha. Kuna präänik oli suur, hakati valimiste eelsest seisust hoolimata rabelema ja mõistagi läks kõik Vene poole diktaadi all. Eesti välisminister tegi kaastöövõttu Eesti delegatsiooni juhina, mis Moskvat rahuldas kohe väga. Mõelda vadi - delegatsiooni juht räägib välisministri endaga. Mõistagi polnud välisministril aega ja polnud ka ontlik kõikidesse detailidesse süüvida. Mis kiiruga tehtud teises lepingus vajaka jäi, ilmnes hiljem, kui polnud enam midagi muuta. Ehk siis - Moskva ei unusta kunagi midagi.

10. 08. 2016
 
Tarandi fenomeni vildakas ja poolik uurimine

EPL 19.09.2013 annab teada, et Europarlament lasi Tartu ülikkoolil Eesti ehk Tarandi kui üksikkandidaadi edu peal uurida, kas neil tüüpidel on menu Euroopa mastaabis ka. Niipalju kui tekst lubab öelda, on eurojhmid silma kinni pigistanud asjaolule, et üksikkandidaatide  orhkus algas siis, kui valimisaktiivsus langes alla 50% ja et Tarandile eelnes Ilves - millest ma Pariisis kõnelesin ja ka oma euroskeptilisuse artiklis analüüsin. Ehk siis  - küsitav uurimus.

19. 07. 2016
 
Jube ja Eestile kahjuli sotsioloogiline lollus

Viskan vanu ajalehti ära ja avvastasin EPL Möte 24.aprill 2015 sigadused, mille vastu olen Nicaraguast tulnult - seal tehti sama - alati protestinud. Jutt on eurolollide järjekordsest küsitlusest, kuhu Baltikumist on võetud eesti, Jugoslaaviast Horvaatia jne jne ning raha on tasku ajanud Tartu ülikooli sotsioloogid Airi-Alina Allaste juhtimisel. Muide - samade meetoditega tõestati ka Euroskeptilisust, millega olen tegelenud ja ootan praegu oma publikatsiooni.

Lühidalt - teemaks mille poolest eesti ja Eesti vene noored sarnanevad? Alaküsimustik "suhtumine vähemustesse" 1. vaadakem, milline erinev sisu on küsimustes iga rahvuse kohta:  "venelased on ohuks" "venelased panustavad ühiskonda positiivselt" "on õige olla muslimite vastu umbusklik" "muslimid panustavad ühiskonda positiivselt" "juudid panustavad oluliselt ühiskonda" "juudid räägivad liiga palju holocaustist" "politsei peaks mustlase vastu karmim olema" "mustlased panustavad ühiskonda positiivselt". Eks ole - mustlaste puhul tuuakse esimese asjana kohe politsei mängu, juudid on ainsad olulised panustajad jne. jne. Elik - üksikjuhtumid mõnes riigis on laiendatud kõigileä

Arusaadavalt tulid vastused nagu vaja ehkki selle hinnaks on rahvaste jagamine kastidesse. Ja niisuguseid küsitlusi korraldab Euroopa Liit!?

18. 07. 2016
 
Indrek Tarand valmistub ristisõjaks 2005

... Venemaa vastu."

Aatemees, osav poliitik, hea jutumees vs. staar-ametnik, avantürist ja napsisõber

EPL laupäev 26.02.2005 Persoon autor vist Risto Laurisaar võib lugeda: Lähiajal plaanib Tarand koos mõttekaaslastega asutada kodanikuliikumise, mis hakkaks häälekalt nõudma Venemaa väljaheitmist G8 riikide hulgast, ning suhted endiste kommunistidega vajavad samuti veel klaarimist. "Kui saaks, siis kiiritaks ühiskonda kui vähkkasvajat, et saaks kõigist järelejäänud kommunismirakkudest lahti. Aga kiiritamise käigus võib ka terveid rakke kahjustada ja kui on lootust paranemisele, siis ei tohi terveid rakke vigastada."

17. 07. 2016
 
Peeter Oja arrogantsi võidukäik

EPL 17.04.2006 annab Pja hea pildi sellest, kuidas Õhtulehe ja Delfi ajakirjanikud tema abil tegid potentsiaalsest tapjast süütu ohvri - julges sõidunahaali korrale kutsuda. Kirsti Vainküla otsis politsei andmebaasist lisaandmeid, küsitlevad sõpru - kas mees närvihaige jne. Tartu ülikooli kiitusega lõpetanud Vilja Kiisler ründavat teda Mahvalda nime alla Delfis.. Ühiskonna üldisteshoiakutes on midagi mäda.

06. 07. 2016
 
Partei - komsmol 1965 75

1965 oli mittekommuniste nõukogudes 50.3%

1975 kP 49,2% ja komsomol 21,3%

Kaarel Tarand midagi lollilt EPL 23.3.2006 Vseviov korrigeerib 228.3.2006. Et saadeti meelega välismaale mitteKP, et pääseks ligi emigrantidele ja koputaks paremini. Jürjo kirjutanud algperioodist - hilisem Moskvas

05. 07. 2016
 
Plagiaat Riigiduumas ja Vene välisministeeriumis

Täna võeti ära politoloogikandidaadid nimetused ära Spravedlivaja Rossija saadikult ja Venemaa suursaadikult Tuneesias. Põhjus plagiaat. Eesti vabariigi ladvik seisab jätkuvalt oma suurima plagiaatori kaitsel.

23. 06. 2016
 
Propastop.org-ist. Ajaviide, millest vähe kasu.

Eilsest Postimehest sain teada,et olla olemas Eesti-vastase propaganda paljastamisega tegelev blogi Propastop.org. Kiikasin täna koduleheküljele, kus leidsin daatumi 20.02.2016 - ilmselt stardi aeg ja jääb mulje, et tegelevad omaenda ehk siis Postimehe toodangu analüüsiga. Ühtegi nime nagu ei leidnud. On see mingi projekt või magistritöö? Nüüd olla väljamõeldud mingi propagandatermomeeter!? Nii nagu mõeldi välja - määran oma ideoloogia kindlaks - termomeeter, mis ei arvestanud peamist - pärast valimisi tekivad niisugused koalitsioonid, kus ideloogia ei maksa midagi! Samamoodi on raske midagi mõõta ajalehes, mis pole siiani suutnud lõpetada autorite tsenseerimist!

22. 06. 2016
 
ETV tase 1992

9.06.1992 Postimees annab teada, et teadusajakirjanike ühendus "Eesti skeptiline meel" andis eile oma aastapreemia "Suurüraja" ETV-le maag Viktori ideed järjekindla propageerimise eest.

10. 06. 2016
 
vt. keda korrigeeriti

EPL 331.03.2012 ilmus iisraeli USA suursaadiku 93-96 lugu "Ehitades Süüria opositsiooni" Project syndicate

06. 06. 2016
 
TAM ja festival Moskvas 1957

Rein järlik kirjutab PM 7.04.2012 meeskoori 45. juubeli tähistamisest 22. märtsil 1957 koostatud musta kaanega broshüür korjati ära. Leinati mida - repertuaaris vaid Muradeli "Partei meid juhib" muu Eesti TRÜ ja EPA partkommide ühine istung- Pearündaja E.-A. Mikkelsaar - see koor tuleb asetada diktatuuri raamesse! Võitis vabariigis kuldmedali ja Moskvas pronksi ja jätkas tegevust.

06. 06. 2016
 
Postimees reformi hääletoru

Kesknädal 23.03.2005 avaldab viie peasekretäri Altosaar IL Must KE Lea Kiivit RL Ott Lumi ResPublica Rein oRg SDE vastuskirja Kadastiku vastusele nende  eelmisele kirjale, milles süüdistatakse Postimeest Ref promomises - 54% positiivsetest erakondade materjalidest kajastavad Reformi. Konkreetselt esile Ojulandi kaitsmine kohalt tagandamise puhul.

03. 06. 2016
 
Stubb Postimehe arvajaks

5.04.2012 teatab Postimees, et nüüd hakkab neil pidevalt arvama Aleksander Stubb. Eks ikka võõras ole parem.

30. 05. 2016
 
Tiit Made made Kracht või vastupidi?

Nagu eeldada võis, on ka EVEA president Kersti Kracht seotud Panama paberitega ehk offshoridusega. Huvitav - kas Eesti Ettevõtjate erakonna liikmena - vist 640 häält 1992.a. - võttis eeskuju samasugusest valetajast ehk plagiaator Madest või Made made Kracht. Igal juhul Eesti tuntuim kavalantsunna!

14. 05. 2016
 
Made mull vanaemaga

Olin ise eile kohal - täna kirjutab sellest Õhtuleht, kui Jaak Juske korduvalt kinnitas, et TM vanaema pole olnud Amandus Adamsoni modelliks ja tuletas meelde, et see versioon oli välja pakutud omal ajal - kui seltsimees end võõraste sulgede ja tekstidega ehtis - Pikkeris. Tuli endalegi meelde ja vaja järgi vaadata.

04. 05. 2016
 
ETV 2011

Loen vanast EEst 14.07.2011 - Raul rebane et esmakordselt ETV vaadatavus alla PBK omale 10.6% ja 11,3%. Eestil keelega tugev kaitsekilp. Propagandalahingu oleme juba võitnud sest peale Marika Tuusi ei vaata eestlased RBK-dMeeida mõttes oleme suresti Moskva mõjusfäärist väljas.

04. 05. 2016
 
Mezdunarodnaja panorama või RP?

Eile maeti Moskvas ja kohe kõrvu Valentin Zorin ja Igor Fessunenko ning mõlema puhul kõlanud esinemine saates Mezd. panorama tuletas järsku meelde, et kas samanimeline Rahvusvaheline panoraam saatena polnud sellest vanem? Ehk kes tegi nime valiku - Alatalu või mõni Moskva mees? Vahepeal jäi silma, et tegelikult asus Joffe toimetajaks alles 1969 ehk siis 1967-68 olid saatel toimetajateks AK või poliitikasaadete bossid. Ehk teie tegevusvälis oli veelgi väiksem, seltsimehed usurpaatorid. Moskvas olid matustel väljas teised tuntud näod, kujutada aga Eestis mingit taolist kogunemist võtab ette muigama - eks ikka lähe jutt sellele, kuidas me teadlikult ja kambaga keelasime aastakümneid meest, keda rahvas eelistas meile 3-6 x enam! Aga - sai tehtud!

01. 05. 2016
 
Bertelsmann kui omade suuna valik

Seoses Saksa suuna pideva rõhutamisega tuli meelde, kuidas Bertelsmanni fond loobus ajakirjast ja see anti tagasi ühes saatkonnas!

29. 04. 2016
 
Jürgen Ligit tsiteeerides

Olen alati Jürgenit oravate nutikamaks esindajaks pidanud ja ilmselt saaks temast ka Eesti parim president. Ent valijateks on tahatuppa pääsenud midagi jagava viiendiku kõrval broilerid, ohmud ja lihtsalt oma rahva kallal tänitavad sulid-kaabakad. Neid on mujalgi kui Toompeal, kui vaadata, kuidas püütakse luua pilti, et tegemist on väga tõsise otsustamisega, milleks rahvas polevat võimeline. See selleks.

Sattus kätte Jürgeni intervjuu Arteris 23.11.2013  - Kaitsen vaesemat seltskonda! Sirbis olla ilmunud ühe amatööri maksupoliitiline artikkel, millele ta pidi vastama. Juhtus ennenägematu: toimetaja hakkas esiteks kirjutama mulle juurde mingit kohmakat lauset, mis mulle kui kirjaoskajale ja autorile ei saa sobida , ja teiseks viiteid uuringutele, mis tõestaksid mu seisukohti,

Täpselt sama sünnib välispoliitiliste lugudega - kõige targemad on amatöörid ja toimetajad.

13. 04. 2016
 
Kodanikuõiguslased vs. islamiuurijad. Tsensuurist Eestis

Eilses EPL on Villu Zirnaskilt õige märkus, et tegelikult puudub lääneriikide senise, kriisini viinud analüüs ja et meedias laiutavad igasugused moodsad inimõiguslased. Paras koht, et meelde tuletada - 2012-13 suutsin samas Eesti Päevalehes avaldada Araabia kevade analüüse ja revolutsioone lahata skeemide, tabelite vormis ehk lugejale eriti arusaadavas vormis. Siis see järsku lõpetati - võimalik, et kinnituste pärast "Süürias on avantüür", mis läks vastuollu Lääne sooviga ka seal võita. "Diplomaatias" aga avaldati sel ajal Kadri Liiki eestvedamisel mitu Lääne tegelaste artiklit sellest, kuidas Süürias kohe-kohe võidetakse. Nüüd on siis tulemus käes ja samas ei tea inimesed midagi sellest, miks nii läks. Miks sõda Euroopasse üle kandus jne. Ehk siis - see on ka EPL enda probleem, sest tema lugejad on teised kui Delfi omad.

13. 04. 2016
 
Kuuba kosmonaut Eestis

Avastasin arhiivi korrastades, et 23. juuli 1986 loodi Nõukogude-Kuuba sõprusühingu Eesti osakond ETKVL-i saalis, kuhu oli mul ka kutse ja kus ettekande pidas minister Kraft kui tulevane ühingu esimees ja ametlikud sõnavõtjad olid kangur Zinaida Agafonova ja TRÜ õppejõud Jüri Talvet. Mind mõistagi ei saanud panna - kahtlane keskkomitee silmis, kuid ma vist ise võtsin sõna. Igal juhul astus mulle ligi kas Hubert Veldermann või Lembit Lauri ja ma rääkisin pikalt sellest, kuidas Eesti ajaleht "Olevik" kajastas 1897? kuubalaste vabadusvõitlust 1895-98 järjejutuga, mis nagu oli kirjutatud siin, ent kirjeldas väga täpselt Santiago de Cuba väljanägemist. Me isegi mängisime kokku, nagu ma oleks "Oleviku" lehekülgi krabistanud. Ilmselt oli see minu pikim Nõukogude aegne sõnavõtt Eesti raadios. Panin kõll pealkirjas kosmonaut, ent tuli nüüd kirjutades ette, et temaga kohtumine oli Olevimäel ja sealt sõitsime Kurtna sauna, kus mul ühel hetkel sai selgeks,et ma küll kosmosesxse ei lenda!

12. 04. 2016
 
kuhu kurat see läheb

Oleks huvitav teada

12. 04. 2016
 
Remsu jälle rahvakohtunik

Väldin põhimõtteliselt selle Urmas Oti poolt defineeritud tegelase jälgimist, ehkki ta kipub järjest rohkem välispoliitikaski sõna võtma -meie ajalehetoimetajad on nagu on. Ent täna keegi mainis, et ta olla - minu jaoks jälle - kohtus tööl!? Leidsin 21.01 kuupäeva uudise alt isegi tema enda kohta sobilikud sõnad: "ükskõik kuidas suhtuda Kenderi teksti, kellelgi pole õigust keelata tal seda avaldada". Tõesti kõva tarkus, kui kasvõi Mein Kampf oli ikkagi keelu all ja kuigi ilmub nüüd - sellest esimene kisaja oli Remsu - , siis vaid koos lugemisõpetusega!! Veelkord - eesti toimetajad on eesti toimetajad! Avaldatud tekstis ütleb Remsu, et läks rahvakohtunikuks Keskerakonna afääride ja Eesti kohtute kallutatuse tõttu ja vist midagi veel, ent mul on meeles, et Made plagiaadi protsessil 1989 rääkis/kirjutas? ta sellest, et olla olnud huvitav vaadata ja avaldas paar aastat hiljem minu kohta mingi paskvilli. Vahepeal - aga see ongi loo püant - oli ikkagi tema kui "Sirbi" toimetuse ametlik esindaja kohtus see, kes pani lisamaterjalina toimikusse juurde kahe KGB mehe poolt alla kirjutatud dokumendi minu (vahepeal toimunud) väljaviskamisest ühingust "Teadus". See lugu tuli meelde, kui Remsu mõned aastad tagasi kirjutas KGB keskaparaadi kuraatorist kirjanike hulgas August Kuuseoksast, keda ta polevat tundnud. Ometi on just Kuuseoksa allkiri paberil, mille Remsu kohale tõi ja kohtunik lubas toimikule lisada. See kohtunik on praegu Eesti Riigikohtu kohtunik, et siinkohal küsida - milliste võtetega toimetab täna oma kohtunikutööd kodanik Remsu? Kelle pabereid ta edastab? Vabandan ette, et ei tea sellest tööst, mille eest Remsu saavat 2 eurot tunnis midagi, ent nagu öeldud, avaldada võib kõike ja teatud meeste kohta tuleks kohe kõvasti avaldada.

28. 01. 2016
 
Londoni Legatum Institute ja Postimees/Eslas nutavad kommuniste taga

26.01 avaldab Urve Eslas PMs artiklis "Kesk-Euroopa peatus" mõtlemapanevat info Eesti ajakirjandusmaastikul valitsevast olukorrast. Jutt on "kollektiivsest hullusest", millest üks osa Eestist on ilmselt prii - ilmselt pole olnud "sallimatuse, suletuse, vandenõuteooriate jõudmist peavooluajakirjandusse". Londonis asuva Legatum instituudi raport Ungari, Tsehhi ja Slovakkia, Rumeenia, Poola kohta refereeritud neli järeldust tuletasid mulle kohe meelde meie noorukese välisministri artiklit Current History 1993 või 1994.a. ühes numbris, kus ta tegi niisuguseid üldistusi Balti riikide kohta, et võttis ahhetama. Kuna ta eelnevalt ei teadnud, et kõrbe jaoks tehtud Iisraeli relvad on  külmakartlikud - ajakirjandus kujutas mind 2 päeva lollina - vaat, mida küsis, - siis selgus tõde mõni aeg hiljem, kui avastasin, et mees oli lihtsalt kirjutanud  maha ühe USA poliitiku järeldusi. Ehk seda, mida too mees ei teadnud. Ka Londoni info ehmatab - alates kasvõi Ungari06, Slovaki12 ja Poola14 skandaalide kõrvutamisest. Guyrcsany oli tipkkommunist erinevalt Radicovast ja Sikorskist! Slovakkias kõrbeti ikkagi puhtalt Euroopa solidaarsusfondi toetamisega ja pealtkuulamine oli teisejärguline. Sama kehtib Poola pealtkuulamise skandaalide kohta. Lihtsalt on mugav kõik lihtsa ühisnäite alla viia.  Samas kas siis nn. sallijatel, avatutel on ikka kohe ka piiramatu õigus valetada ja raha vastu võtta nagu jõuab!? Tippkommunistidel õigus teha seda võrdselt teisitimõtlejatega? Kas niisugune omapärane valikuline lähenemine kuulub "üldiselt aktsepteeritud mõtteviisi" hulka? Pealegi korrigeeris Slovaki rahvas esimesel võimalusel - presidendivalimistel - võimu jagamist. Ent on Londoni härrade - aga seal on venelastel alati oma käed sees - arvates endiselt hullud!?

Asi on tegelikult tõsisem, kui Postimehe artikli pikkus näitab. Seda tüüpi instituutides käibki Ida-Euroopa esindajate sildistamine ja ilmselt juba ülalöeldust piisab tõdemiseks - tegu on Londonid sulide ja kohalike koputajate kokkumängu tulemusega. Mõistagi seda KGB ja selle järglasorganisatsioonide kaastegevusel

Karta on, et just see "üldiselt aktsepteeritud mõtteviis" ja teatud tegelaste seotus Venemaaga ei lubagi Eesti peavoolumeedial valgutada Moldovas tegelikult toimuvat, sest paralleelid Eesti võimutipus toimuvaga - sealne Viru tänava tegelane jne. - on enam kui ilmsed. Samas on alust arvata, et küllap kusagil pannakse kokku täpselt sama tarku ülevaateid ka Eesti, Läti ja Leedu kohta ning neid loetakse ... Slovakkias!

27. 01. 2016
 
Rannamäe lõi põnnama

16.jaanuari LP toob pika loo Aarne Rannamäega, kes ei pea võimalikus kõrvutada moslemite sundtoomist siia venelaste sundtoomisega justkui polekski tegu Keskuse korraldusega. Kommentaaride põhjal seda märgati. Küll aga ei märgatud AR tõdemust, et kui ta 2005 läks tegema intervjuud USA president Bushiga, siis viimase abid küsisid eelnevalt - ega te ei tee juttu maridest ja kui kuulis, et mitte, jäid rahule. Tegelikult tapeti Venemaal El Mari Vabariigis, kus elavad meie hõimlased, enne seda intervjuud ja pärast intervjuud silmapaistavad haritlased ning mõni pages Eestissegi. EN PA võttis koguni vastu resolutsiooni inimõiguste ja rahv. õiguste olukorra kohta El Maris nii et teema oli aktuaalne Tallinnaski. Üldiselt on nii, et ajakirjanikud toetavad ja jätkavad oma valitsuse poliitikat.

18. 01. 2016
 
Lossiplatsi 1a Tallinn 15165 | +372 6 722 622 | toomas.alatalu [ät] riigikogu.ee