Blogi
 
Tartu Ülikooli RSRi tegelikust loomisest

Mõni üritus tuletas meelde vajadust panna ühtteist kirja. Kirjutasin eile, ent jälle läks terve lehekülg kirjutatut kaotsi. Lühidalt - Hrustsovi sula aegu jagus Tartu ülikooli kuhjaga hakkaid tudengeid ja igaühel oli oma mängumaa. Mati Graf juhtis NLKP ajalooringi, Jaak Kangilaski kunsti ajaloo ringi ja Kaido Jaanson üldajaloo ringi. Alatalu tegi koos Mati Uessoni ja Mikk Titma toetusel RSR-i kui süsteemi välise. Meil ei olnud uhendajat ja sestap ei saanud me olla Üliõpilaste teadusliku Ühingu liikmed. Meid registreeriti erandkorras komsomolikomitee juures. RSR oli põhiliselt ajaloolaste ja juristide oma, pluss soleerijad mujalt nagu eesti fil Toomas Leito. Nii oli vähematl 1975.a. kuni neid juhtisin ja juhendasin. Üks oluline detail veel - meie, sl,t liidrid ei käinud vastastikku üritustel ehk siis - igaüht ei saa ka pidada RSRi loojaks esimese kümnendi jooksul. Mina igal juhul lõpetasin oma perioodi seal sellega, et RSR korraldas lisaks show'dele isegi oma teaduskonverentsi ja ettekannete teesid ilmusid ajalehes TRÜ - asi, mida teised ringid ei suutnud. Millal mainituist keegi hiljem RSRiga liitus ehk üle tuli, ei tea. Olin Tallinna jamadest hõivatud - mind tööle kutsunud TPI asemel jäin algul töötuks ja siis Pedasse. Lõin seal kohaliku RSRi, ent kuna polnud kandepinda ja taset, siis hakkasin pärast ETVst väljatõstmist 1978 tegelema koolinoortega ehk lõin Noorte poliitikute kooli. Mille, nagu ka RSRi kasvandike kasutajaid leidus. Osa neist jõudis isegi EKP Keskkomiteese tööle ja ikka Põdra ja Valeeria Mäe suguste kaabakate tööriistadena. Tean vaid ühte RSRlast, kes toona Alatalu tapmisega kaasa ei läinud ja jäi heast rahateenimise võimalusest ilma.

20. 06. 2020
 
Eesti Välispoliitika instituudi loomisest

Avastasin vanu Õhtulehti ära visates ootamatul ühe vana saladuse. Mais 1991 lugesin kusagilt mujalt, et luuakse Eesti Välispoliitika instituut ja siis tuli teade, et 4. oktoobril tehtigi ära. Nüüd leidsin arhiivist midagi selle kohta ja selgituskiri teatab uhkelt, et arvestatakse RSRi ja selle kasvandikke. Asutaja liikmeks arvati 21, siis teatati veel 16 inimese lisamisest ja avaüritusel oli kohal 36 (35 meest ja 1 naine). Keda muidugi ei olnud ja keda ei kutsutud oli RSRi rajaja ja tollal ainuke teaduskraadiga rah. suhete spets (regionaalne revolutsiooniline situatsioon ju on riikide vahelistest suhetest). Toomas Varrak kaitses oma doktoritöö oktoobris 1991 või seal kandis. Ühele lehele oli 4.10 kohale kirjuttud viis nime - O.M.Klaasen, H. Arumäe, E. Medijainen, T. Alatalu, M. Ilmjärv. Mis järgnes ei tea ja toodud arvude põhjal saan järeldada, et olin eelviimane ehk 40s rahvusvaheliste suhete tundja Eestis. Aga see oli aeg, kui mind nagu polnud ametlikult olemaski ja tänane rahvakirjanik ja lihtsalt kirjanik võisid minu kohta kirjutada mida iganes ja tellimusi jätkus, sest kaabakad olid elus ja sihtisid kõrgeid kohti. Ilmselt oleks Alari Kivisaarel täna kosutav neid ridu mõistmaks mis toimus enne teda - milliseid kaabakaid ja mõistagi korralikke esinejaid ka tuli Eesti rahval taluda ETV ekraanil.

11. 06. 2020
 
Välispoliitika instituudi loomisest

Sattusin vanu Õhtulehti ära visates juhuslikult peale - mais 1991 lugesin mujalt, et on kavas luua Eesti Välispoliitika instituut ja siis ühtäkki tuli teade, et 4. oktoobril 1991 tehtigi ära. Nüüd leidsin materjalid, et loomisel arvestati - selgituskirja kohaselt - RSRi panust ja inimesi ning et algataja liikmeid oli 21, siis lisati 16 ja kohale kutsuti 36 (35 meest ja 1 naine). Keda muidugi ei kutsutud oli RSRi asutaja ja toona ainsana rahvusvahelistes suhetes  (regionaalse revolutsiooni teooria seda on) teaduskraadi omanud TA. Toomas Varrak jõudis septembris teisena saada teadusdoktori kraadi. Ühele 4.10.91 kuupäeva kandvale lehele oli käsitsi lisatud O.-M. Klaasen. H. Arumäe, E. Medijainen, T. Alatalu, M. Ilmjärv. Mis mainitutega järgnevalt tehti, ei tea, aga selle rehnuti järgi olin eelviimane ehk 40s välispoliitikast midagi teadja! Ent ikkagi mittekutsutav. Aga need olid aastad, kui ma ei mahtunud ka ühtegi tabelisse ja iga tänane rahvakirjanik või kirjanik võis mu kohta öelda, mida tahtis. Hiljem tulid siis suured ETV ajalooraamatud Alataluõ mainimata jne. Ilmselt oleks Alari Kivisaarel täna kosutav neid ridu lugeda mõistmaks milliseid varisere lasti meil toona enne ja pärast seda ETV ekraanile.

11. 06. 2020
 
Kriis võtab alasti ka ajakirjanduse lipulaeva

Olen korduvalt - mis lihtsalt üleval kaks kommentaari, mis jälle sattunud n.ö. valesti. Leito surmast - oli ikka andunud keskkomiteelane küll ja keeras käkki ning Postimehes.

09. 04. 2020
 
Eesti tsensuur uuele tasemele

Üritasin äsja ERR uudiseid kommida, kui tuli teade, et seda toimub 02.04st oma nime sundkorras mainimisega. Kirjutasin seal aegajalt kui Vahindra, sest seisus, kus sind ennast antud väljaandes ei avaldata, on keelatud asjatundjana-eksperdina naljakas külarahvale mõeldud rubriigis oma nimel sõna võtta. Pealegi 600 tähemärgi ulatuses, nagu nüüd välja kuulutati. Uuendatud on ka Facebook, mille tagamõtteks ilmselt ebaselguse külvamine ja võimaluse loomine midagi ära koristada. Ülesehitus sama kui bussipiletit ostes - vea noolega mingeid jutte ühes kolmest tulbast, mis korraga silme ees.

09. 04. 2020
 
Eesti tsensuuri periodiseerimisest

Kirjutan kahel põhjusel - esiteks märkasin, et kahel sissekandel puudub aeg. Teiseks vaatasin ilmunud artiklite summat ja avaldamise kohta ning 2012-13 edu ja 2014 tekkinud auk seletub ilmselt kooseluseadusega - toimetajad olid koos ja otsustasid keda avaldada ja keda mitte.

25. 03. 2020
 
Kriis võtab alasti ka ajakirjanduse lipulaeva

Olen korduvalt kirjutanud - ja minu teadustöö oligi ju sellest -, et kriisid võtavad kõik alasti. Ehk siis toimid nii nagu tegelikult oled. Riigikogu avaldus "Ajaloomälust ja ajaloo võltsimisest" ei pääsenud peavoolumeediasse - avaldas vaid Õhtuleht. Põhjus teada - 28 riigikogulase kangelaslik vastuhakk, keda ei saa nimetada teise riigi käepikenduseks ehkki lubatakse KohtlaJärve linnapeal kinnitada, et Putin pole agressor) ja Poola toetamine. Ja ikkagi oli üllatuseks Poola ründamine PM esikaanel 19. märtsil. Kaks päeva varem olid Prantuse võimud lihtsalt konfikseerinud kolm veoautot Inglismaale siirduvat kaupa puhastusvahendite ja maskide näol. Normaalne käik kriisi ajal. Poolakad nõudsid piiril seda, et Eestist pärit reisijad (oleg, keda tõttasid intervjueerima ajalehe vene toimetuse reporterid) jätaksid oma isiklikud või rendiautod maha ja istuksid suurematesse sõidukitesse. Normaalne nõue kriisi ajal. Päev varem ehk 18.03 ründas Putin krimmis järjekordselt Poolat (poolafoob!?) Ukraina pärast - tegid poloniseerides sealsetest venelastest ukrainlased. Ka sellest ei jõudnu meie meediasse midagi. Järgnes Eesti valitsuse pöördumine Soome valitsuse poole päästmaks pendelrändlemist ja mittepöördumine Läti valitsuse poole, kui ilmnes, et ei Riias ega Tallinnas teata, kui palju lätlasi käib Lõuna-Eestis ja eestlasi Põhja-Lätis tööl. Kui siiani sai veel Eesti ühes väljaandes mainida midagi kriitilist teise kohta, siis nüüd on tsensuur täielik - kriisi ajal mätsime teineteise vead kinni, est muidu pole mõeldav mõlema poole ladviku koos võimul püsimine.

25. 03. 2020
 
EKP keskkomitee propagandabande manala suurenes

Kuna tänast surmateadet saatsid kummalised kiidulood FBs, siis paar märkust tõe huvides. Need on kirjas ka minu mälestustes, mida korjati vist 15 ja uuesti 9 aastat tagasi, aga mis põletasid kellegi käsi ehk siis nad kusagil on, aga mul ka algmaterjal talletatud. Niisiis - mina tegin eile-täna manalateele läinust RSRi 3. presidendi riigipöördemänguga - see oli RSRi esimene show-etendus, mis läks publikule hästi peale ja tuli meie mainele kasuks. Hiljem ei suhelnud pikalt, kuniks ta ilmus Keskkomiteesse ja oli üks peamisi Anupõllu-Põdra bande soosijaid ehk ETV taseme allaviijaid. Arvatavalt ka peamine minu Ladina-Ameerika raamatu ärakeelaja, sest käsikirja tagasipilduja - tehke seda 3-4-meetrilt - Talts vaid esindas kedagi. Seejuures esindas Toomas Leito seda kampa EKP Keskkomitees, kes jäid teise-kolmandajärgulisteks ülikoolides, ent Valgesse Majja jõudnult kukkusid neist omal ajal edukamatele tagasi tegema ehk kohta kätte näitama. Mul seal kusagil kirjas mitu kahekõnet stiilis - kas sa ikka arvad, et me oleme endiselt ülikoolis?! Teine samasugune tüüp oli Aare Laanemäe, kes nüüd ilusaid luguraamatuid endast produtseerib.

07. 03. 2020
 
ETV65 salastatud vaatajate küsitlus ehk kuidas Alatalu kaotati

Sattus pihku see 1976 a telenägude küsitlus, mis mulle saatuslikuks sai. Kuna ta on siiani avaldamata, siis toon siin ära vaid tipu ja oma kolleegide tulemused, et tekiks ettekujutus, kuidas ringkäendus tekkis. Siintoodud ühinesid 1978, järgmine punt, kuhu sattusid veelgi pinnapealsemad välispoliitika huvilised, ent kellelt nõuti lehekülgede pikkusi sõnumeid, kujunes 1982-83. Kadastik kiidab seda kui pööret, ent asjatundmatu inimene ei suuda tervet lehekülge täita muidu, kui ei kirjutaks maha. Nii algaski plagiaadi ajastu Eesti ajakirjanduses ja kirjastustes. Loodetavasti kirjutan sellest varsti pikemalt.

Küsitletuid oli umbes 5500. 1. Enn Eesmaa 5040, Valdo Pant 4298 Mati Talvik 4115 Rein Karemäe 3725 Toomas Alatalu 2966.

6.-10. Endel Sõerde 2540 Ruth Püss 2396 Kalmer Tennosaar 2150 Toomas Uba 2023 Alice Talvik 1945

11.-20. Hardi Tiidus 1802 Rein Järlik 1759 Ivi Kreen 1737 Enn Kreem 1732 Kim Vihalem 1701 Ruth Karemäe 1656  E Priks? 1527 Mati Eliste 1362 Modeila Tõnisson 1355 Mare Neidlich 1153

21. Vambola Põder 1041 22. Tammleht? 939 23. Simon Joffe 647 24. Gabriel Hazak 624

32. Albert Käär 208 38. Herbert Vainu 113 39. Lembit Vahesaar 108...

18. 02. 2020
 
Plagiaat õitseb Eestis edasi ja ikka ajakirjanduse toel

22. jaanuaril kaitses Rainer Vakra uuesti oma märtsis 2019 n.ö. tagantjärgi plagiaadiks kuulutatud tööd keskkonnateadlikkusest ja jäätmemajandusest Nõmme linnaosas. Ajakirjanduse kiidulaul oli niivõrd suur, et mees lõi ka ise kaasa. Eriti sillas olid TV3 Duubel ja Õhtuleht, kus isegi rünnati Mikk Salu, et too mehele õnnetuse kaela tõi. Tõeline oma poissi ülistav ringkaitse, mis meenutas Made'ga toimunut - kui panoraamis enam sõna ei saanud, tuli kohe võimalus Noortestuudios jne. Kaitstud teema tuletab meelde NLKP ajaloo-kandidaatide omasid - selle ja tolle rahvamajandusharu kasv 5 a jooksul. Ehk siis sulle allunud asutuse teiste poolt kokkuvõetud töönäitajate vormistamine teadustööna.

30. 01. 2020
 
Lossiplatsi 1a Tallinn 15165 | +372 6 722 622 | toomas.alatalu [ät] riigikogu.ee