Blogi
 
Eestis kardetakse ikka suurt mõtlemist

Kuna sain äsja taas tagasilöögi katses osaleda Teisele maailmasõjale pühendatud konverentsil - minu teesid ei sobituvat teemasse, ehkki on sobivaim hetk muuta Moskva juurutatud WW2 narratiive ja Eesti panust paremini ja õigemini näidata, - ja ka kolm (!) toimetust on loobunud = lühendamise sildi all? teoretiseerimisest "kolmanda maailmasõja"/Suure Isamaasõja, jätkusõja jmt. üle, siis tuli juhtumisi ette, et pidin pealt vaatama oma esimese autoreferaadi 250 eksemplari põletamist TPI kirjastuse katlas - asus Koskla kandis - 1975.a. Iva selles, et kirjutasin revolutsioonilisest situatsioonist - Eestis oli veel vaid üks revolutsiooni teoreetik - Rem Blum - ja lühidalt öeldes tõestasin ära, et 3-tunnuselise rev. sit. definitsiooni kummardamine, mis oli kõikides raamatutes ja õpikutes kirjas, pole õige, sest nii väitis Lenin dlja osobo tupõhh = seda mul muidugi kirjas polnud, oli et vaid korra! sest igal pool mujal rääkis ta üldrahvalikust kriisist - nagu Marx - ki -kahe tunnusega. Kuna vahetasin parasjagu ülikoole, siis kahtlesid minu teoorias nii Tartu kui Tallinna kateedrid, Leningrad aga kiitis. Läks aga nii, et 8 päeva enne kaitsmist - 15. märtsil 1975 saatis Moskva kogu VAKi laiali - taastati 1977. Tiraaz oli veel laiali saatmata, TPI prorektor Boriss Tamm (polkovnik, tuntuma nimekaim) võttis mult ka autorieksemplarid tagasi ja ... otse ahju. Jäin oma arvamuse juurde ka uues, 1977 kaitstud variandis, ent autoreferaadis on see esitatud tagasihoidlikumas sõnastuses. Aga pärast Valdo Panti ja Alatalu pole ka geopoliitilist mõtlemist Eesti teleekraanil olnud, sest kuidas sa muidu tark välja näed, kui saad rääkidaa tühja juttu aastakümneid. Teine aga teeb lihtsa skeemi ja kogu asi on tuhandetele paari saatega selge. Sestap keela too teine ja tema selgitus ära! Kirjutan siia ka märksõna - Damoklese mõõga teooria - minu esimene geopolitiline konstruktsioon 1967. Ilmus ajakirjas Noorus.

23. 10. 2022
 
Varro Vooglaiu vapustavad teadmised ajaloost

Mõned aastad tagasi pälvis ta minu huvi ja kaasalöömise kui osaline ajaloolase Jaak Valge veetud rahvaaalgatuse taastamise ja presidendi otsevalimise kampaanias. Ettevõtmine, mida ei suudetud juhtida. Pärast viimase riigikogu valimist tuli ilmsiks, et EKRElaste ridades levib ka kentsakaid arusaamu ajaloost, kui meelde tuletada katset saada raha parun Ungern von Sternbergile monumendi püstitamiseks. Põhimõttel - arvaku kõik teised sellest mehest, mis tahavad, meie mõte on säärane. Just sama arulagedust ja poliitiliselt ohtlikku käitumist on näidanud Varro viimased neljapäevakud. Hakata miitingule kutsutuile kollaseid märke jagama, et "juute mängida" 27. jaanuaril ehk holocausti päeval leidis eesti meedias minimaalset käjastust - juudi kogukonna esinaine Alla Jakobson hindas selle kohatuks, ent küllap selle taunimist mujal tuleb ja veel kaua. 3. veebruaril mindi teemaga põhimõtteliselt edasi, sest Eesti valitsust ähvardati ei rohkem ega vähemaga kui uue Nürnbergi protsessiga. Püüdlikud kaameramehed salvestasid ka kohaletoodud võlla kui kinnituse, et tõsi taga. Mäng missugune, kui küsida kes olid päris Nürnbergis kohtu alla? Juristiharidusega mees loodab selgelt sellele, et suudab igas algatatud mängus kõik teised üle kavaldada. Olen ette kindel, et mitte.

23. 10. 2022
 
Lossiplatsi 1a Tallinn 15165 | +372 6 722 622 | toomas.alatalu [ät] riigikogu.ee