Kompetentsist ja "kompetentsist" teiste õptamises

Alatalut juba 10 aastat mitteavaldav Postimees annab siis täna nn. peavoolu lugejatele ka midagi teada Serbias juhtunust. Autor on n.ö. kohapealt - Belgradis  töötav inimõiguste ekspert ehk siis peaks infot jaguma küll ja küll. Ent kõrvutage seal toodut minu looga "Olümpiavandele eelnes vanne ELi vastu" 1.augustil Õhtulehes - (võinuks ilmuda ka 30. juulil), et oleks vahe selge ja mõtisklege selle üle, miks nn. valitsusmeelsete väljaannete  lugejad ei tohi korralikku infot ja analüüsi saada? Loomulikult on rumal rahvas kasulik igasugusele võimule., aga - lätlasi ja leedulasi silmas pidades - meil kehtib just nõuka-aja lõpus ja tänaseni tegutsevate tüüpide osalusel käikulastud rahva lollitamise süsteem.

Tegelikult ajendas mind kirjutama samas Postimehes ilmunud järjekordne kiidulaul luurajana serveeritavale Eerik-Niiles Krossile, mis algab võimsalt (Kross "palkas mehed") ja lõpen nentimisega, et leitud/pakutud allikas osutus tühjaks kotiks. Aga eks saa ka tühjast tööst kirjutada. Laseks selle teatavaks saanud ebaõnnega ühenduses natuke tühjemaks ka meie teise igal-pool-nõustaja Mart Laari taset. Teadu oli ta suur nõustaja Georgias-Gruusias enne sõda ja pälvis isegi ordeni. Õnneks või tema õnnetuseks võttis Eesti Päevaleht Mart Laarilt intervjuu sõja puhkedes 8. augustil 2008, mis siis ilmus päev hiljem - vt. Intervjuu: "Mart Laar: Gruusial ei jäänud teisi valikuid" EPL.9.08.2008. Tsiteerigem: "Gruusial ei olnud teisi valikuid peale Lõuna-Osseetiasse tungimise". "Esklaeerumine toimus lühikese ajaga ja ilma suuremate ettevalmisteta" - see viimane käib küll vaid Lõuna-Osseetia pihta, aga ei pea paika. Pealegi - seda Laari pea ka nagu ei võtnud - peaareeniks oli Abhaasia ehk kõigil tuli jälgida koos Abhaasia+Lõuna-Osseetia. Kogu mäng algas täie rauaga aprillis 2008 ehk pärast seda, kui Pariis ja Berliin jätsid NATO tippkohtumisel, kus ka Putin kohal, Gruusia Venemaa meelevalda. Laar aga väidab ja ilmselt sisendas ta seda ka Saakashvilile, et "Venemaa ei olnud huvitatud selle konflikti tormilisest arengust" ehk siis sõjast!?  Edas: veel fantastilisem jutti "Igal juhul on Venemaa rahuvalvajad kaotanud kontrolli Lõuna-Ossetia paramilitaarsete või militaarsete ühenduste üle". Seejärel laliseb ta ka sellest, et küllap "Venemaa aitab tuua (Lõuna-Ossetia) mässuliste paramilitaarsete üksuste juhid läbirääkimiste laua taha" ... kellega? Ameeriklastel on muidugi edaspidigi õigus kasutada niisugust "kompetentsi" - grusiinid (ja mitte venelased) andsid Laarile ordeni ja ameeriklased mitu hommiku(palvus)sööki Valges Majas, ent sel tasemel antud nõu eest maksavad ka kolmandad riigid ja rahvad. Territooriumi ja eludega.

05. 08. 2012