Eesti televisioon - 35 aastat stagnatsiooni ja tühjust

Taipasin kirjutama hakates, et Anupõld ja Põder kujundasid, õigemini madaldasid ETV näo just Breznevi päevil ehk käitusid igati stagna vaimus, mistõttu neil endil jääb õigust ülegi öelda - mitte mina, vaid nemad! Paraku oli see ainuhiid Anupõld, ent oleks aeg ta ka ametlikult nimetada stagna sümboliks Eesti telemaastikul.

Tegelikult ajendas mind kirjutama ühte toimetusse 10 päeva tagasi saadetud nupp sellest - avastasin selle väliskomisjoni materjale uurides, et 20 aastat tagasi tahtis Eestissse tulla toonane Iraani asespiiker ehk äsja presidendiks valitud Rouhani. Ilus fakt ja kuna suurriigid on juba oma suhted Iraaniga klaarinud, sinna on sõitnud Europarlamendi delegatsioon ja miks ei võiks reariikide hoiaku muutus alata Eestist - mida pakun, ent ma sain sellele järgmisel päeval vastuse: "Tutvun teie looga esimesel võimalusel ja annan siis teada, kas me kasutame." Möödas on 10 päeva. Too kirjaoskamatu vend Vaikmaa on mulle varemgi säärase vastuse läkitanud ja tegu on klassikalise äraütlemisega ja ühtaegu seisuga Eesti ajakirjanduses: toimetaja ei taipa üldse rahvusvahelises elus olulist võimalust olla samm teistest ees või on ta nii pimestatud Anupõllu-Põdra päevade korralduste kõminast - ei midagi uut, ei midagi mujal mitte kõlanut või ka lihtsalt - ei Alatalut, sest olen alati pakkunud midagi uut või siis vähemalt ebastandartset. Saatsin mõned päevad tagasi loo edasi n.ö. tasuta toimetusele - ei mingit vastust. Ju seal ka ei mõisteta, et tegemist on millegi uuega. Samas on teada, et tegu on kahtlase autoriga - mõtleb ja kirjutab ise ning ei plagieeri - see viimane on Eestis läbilööva "autori" tunnuseks juba 28 aastat! 

Kui nüüd meenutada, et Eesti ajakirjandus julges oma suu lahti teha alles 1988 - Moskvas algas perestroika ja glasnost veel 1985-86. siis eks olegi asi vähemalt ETV puhul selles, et seda juhtis tubli breznevlane Anupõld annoni 1986! Sel ajal jõudis kõrgustesse ka mahakirjutamine ehk plagiaat ning bandel oli veel kaks aastat 1987-88, et esiplagiaator ringkaitsega ümbritseda, mind Sirbi ja Ekspressi toel kurjategijaks tembeldada (sildistada!) ja ise alustada sujuvat üleminekut uue vabariigi struktuuridesse.

Kui nüüd see kuritegevus kõrvale jätta ja rääkida lihtsalt ühe ja teise poole panusest kasvõi rahvusvaheliste suhete teooriasse, siis mina - vaatamata oma piiratud võimalustele (lihtsalt ei kutsuta isegi Meri konverentsidele, viimati ka mitte Balti uuringute omale), siis olen viimastel aastatel teinud esimesena soft poweriks US-Balti Charteri, pakkunud välja ja tõestanud soft bufferi mõiste, kirjutanud suureks esimese kaasaegse keskmiste - ja väikeriikide organisatsiooni New Friends of Georgia ja kõrvutanud teda suurriikide Friends of Georgiaga, olen esimesena kirjutanud Balti Assamblee ja Balti koostöö algaastatest, olen pakkunud uue lahenduse Venemaa piiripoliitikale ja tõestanud selle seotuse geopoliitikaga, olen esimesena tõestanud, et ÜRO julgeolekunõukogus käib teadlik valetamine, sest tõlgitakse erinevalt erinevatesse keeltesse, olen avalikustanud teadlikud vead ENP kavandamises jne. jne. Ja mida olete teinud teie, minu kauaaegsed keelajad ja vältijad, kes te vabatahtlikult hõivasite ekraani teades hästi, miks see vabaks tehti? Milliseid uusi asju teie olete välja pakkunud, sest teleekraanil olijate autoriteet on kindlamaid tagatisi, et teie publitseeritaks? Pole nagu midagi märkimisväärset kuulnud ega märganud!?

17. 12. 2013