Zhdanoka grupi mees tuli tõde ütlema

Pilt selge, kust on tulnud korraldus Obama/USA-ga seostatava Ilvese ründamiseks. Rünnak algas ju samal ajal, kui Moskva eristas USA Euroopa Liidust ja hakkas esimest kõigis praegustes hädades süüdistama. USAga koos anti korraldus ka Ilvest Rünnata. Ja nii nagu äsjane skandaal Soomes, kus Põhjamaade kaitseministrite ühisavalduse peale erutusid koheselt teatud ringkonnad ja hakkasid presidenti kaitseminsitri vastu välja mängima, sündis sama ka meil. Ehk - nagu olen kolmel korral viiimase aasta jooksul kirjutanud ja teen seda kindlasti veel, - on meil praegugi parteid, mida 18. sajandi Rootsis kutsuti Moskoovia ja Prantsuse parteideks. Nii nagu nad on olemas kõigis Venemaa piiririikides! Kui tuleb soovitus-tellimus, hakatakse kohe tegutsema.

Mis puutub Tarandi halamisse presidendi pädevusest, siis lahkasin seda välissuhtlemise seaduse tegemist ja ka Ilvese + Tarandi Lennarti kaitsmise rolli selles oma artiklis "Eesti välispoliitilisest kontseptsioonist", mis ilmus TTÜ kogumikus "Poliitika. Riigiteadus. Rahvusvahelised suhted," 2014/6 - müügil teda pole, aga suuremates raamatukogudes on ta olemas.

Üks muigega seik veel otsa. Mõistagi mind teatud ringkondades ei loeta jne. Eile kiirelt tellitud Ilvese väljaütlemise kommentaari kirjutades panin kogemata The Sunday Telegraphi asemele The Sunday Times ja täna hommikul kuulsin Eesti raadio diktorilt - pärast Tarandi esiletõstmist jmt., et Ilves arvas midagi The Sunday Times´is.

Lisan sedagi, et Tarandi loogika Ilvese-Paedi asjus langes kokku Yana Toomi Talliinna TVs öelduga. Rääkimata sellest, et Paet, Toom ja Tarand tegelevad kõik järsku Eesti koduste asjadega, mitte Eesti asja ajamisega Euroopas. Kas nende valijad ka sellest aru saavad?

13. 04. 2015