Postimees Ruutsoo ja Tallinna ülikooli eetikanõukogu

Asjad Eesti Vabariigis hakkavad imelikuks muutuma - Pressinõukogu pani Postimehe vabandama (19.06), kuna ühes artiklis oli väide, et Mihhail Kõlvart "oli tegelikult minemas riigikokku." Aga kuna too seda ei olnud ja väitis end mitte taoliselt väitnud, siis süüdistus missugune!? Ehkki "minemas-t" ei õhku ju midagi kategoorilist!? Võimalik, et tegemist on lihtsalt lipitsemisega vene poliitiku ees ja nüüd nii hakkabki Eestis olema, sest Pressinõukogu kuulutab, et PM "eksitas lugejaid." Samas on mul siiralt kahju, et antud pressinõukogu ei saa hinnata Ruutsoo kuulutamist välismaal, et Alatalu sai "sildistatud ja isoleeritud intelligentsist" - kategoorilisus missugune! Avalikkuse, sealjuures rahvsuvahelise avalikkuse ilmselge eksitamine. Tallinna linnaülikooli nn. akadeemiline eetikanõukogu aga leidis, et seltsimees Ruutsoo pole ei eksinud ja eetiline pealekauba. Hakka või ka teise rahvuse esindajaks.

20. 06. 2015