Eesti esisõjarditest

Esimeseks on kindlasti ajakirjanik Vahur Lauri, kel - ei tea kelle korraldusel - tuli pähe idee, et Eesti peaks kohe sõtta astuma ja lasi kaitseminisitril, välis- ja EA komisjoni eimehel, peaministril ja vist kellelgi veel Aktuaalses Kaameras seda luulut kommenteerida. Ajakirjaniku võim oli masendav, ehkki kõik küsitletud pidid möönma, et pole palvet sõtta minna. Kas ehmunud televaatajad seda ikka märkasid?!

Minu mäletamist mööda 2003, kui Kristiina Ojulandi adrenaliin teiste sõtta saatmisest tõusis, sihukesi ajakirjanduslikke ettevõtmisi ei olnud. Täna ennustab sõtta minemist ka Eerik-Niiles Kross, kes mõistagi teenib mõne vabariiklasest jänki huvi ja näete, sai ikkagi Ameerikas käia ja Kärt jäi pika ninga!, ent - ehk enne mõtleks, kuidas ja kas NATO ja Venemaa ikka mahuvad Süüriasl koos tegutsema ja alles siis hakkaks eestlasi sõtta ajama. Kuna täna said ameeriklased lõpuks ometi - rohkem kui aasta juba möödas! - ühe naftavoori puruks lastud, siis ehk ei võtagi sõja lõpetamine palju aega ja tähelepanuvalus Gallia kukk kireb niisama.

16. 11. 2015