Rannamäe lõi põnnama

16.jaanuari LP toob pika loo Aarne Rannamäega, kes ei pea võimalikus kõrvutada moslemite sundtoomist siia venelaste sundtoomisega justkui polekski tegu Keskuse korraldusega. Kommentaaride põhjal seda märgati. Küll aga ei märgatud AR tõdemust, et kui ta 2005 läks tegema intervjuud USA president Bushiga, siis viimase abid küsisid eelnevalt - ega te ei tee juttu maridest ja kui kuulis, et mitte, jäid rahule. Tegelikult tapeti Venemaal El Mari Vabariigis, kus elavad meie hõimlased, enne seda intervjuud ja pärast intervjuud silmapaistavad haritlased ning mõni pages Eestissegi. EN PA võttis koguni vastu resolutsiooni inimõiguste ja rahv. õiguste olukorra kohta El Maris nii et teema oli aktuaalne Tallinnaski. Üldiselt on nii, et ajakirjanikud toetavad ja jätkavad oma valitsuse poliitikat.

18. 01. 2016