Partei - komsmol 1965 75

1965 oli mittekommuniste nõukogudes 50.3%

1975 kP 49,2% ja komsomol 21,3%

Kaarel Tarand midagi lollilt EPL 23.3.2006 Vseviov korrigeerib 228.3.2006. Et saadeti meelega välismaale mitteKP, et pääseks ligi emigrantidele ja koputaks paremini. Jürjo kirjutanud algperioodist - hilisem Moskvas

05. 07. 2016