Jube ja Eestile kahjuli sotsioloogiline lollus

Viskan vanu ajalehti ära ja avvastasin EPL Möte 24.aprill 2015 sigadused, mille vastu olen Nicaraguast tulnult - seal tehti sama - alati protestinud. Jutt on eurolollide järjekordsest küsitlusest, kuhu Baltikumist on võetud eesti, Jugoslaaviast Horvaatia jne jne ning raha on tasku ajanud Tartu ülikooli sotsioloogid Airi-Alina Allaste juhtimisel. Muide - samade meetoditega tõestati ka Euroskeptilisust, millega olen tegelenud ja ootan praegu oma publikatsiooni.

Lühidalt - teemaks mille poolest eesti ja Eesti vene noored sarnanevad? Alaküsimustik "suhtumine vähemustesse" 1. vaadakem, milline erinev sisu on küsimustes iga rahvuse kohta:  "venelased on ohuks" "venelased panustavad ühiskonda positiivselt" "on õige olla muslimite vastu umbusklik" "muslimid panustavad ühiskonda positiivselt" "juudid panustavad oluliselt ühiskonda" "juudid räägivad liiga palju holocaustist" "politsei peaks mustlase vastu karmim olema" "mustlased panustavad ühiskonda positiivselt". Eks ole - mustlaste puhul tuuakse esimese asjana kohe politsei mängu, juudid on ainsad olulised panustajad jne. jne. Elik - üksikjuhtumid mõnes riigis on laiendatud kõigileä

Arusaadavalt tulid vastused nagu vaja ehkki selle hinnaks on rahvaste jagamine kastidesse. Ja niisuguseid küsitlusi korraldab Euroopa Liit!?

18. 07. 2016