Ruutsoo valetab jälle

Vaist ütles, et vaata siise Rahvarinde nimel üllitatud uude mälestuste ja artiklite kogumikku, seoses 25. aastaga iseseisvumisest. Toimetanud lugupeetud Ester Shank, kellest on kahju, et pean tema nime mainima. Aga ikka võinuks vaadata, mida punaprofessor ja laimudotsent Ruutsoo - nagu mina olen teda tituleerinud, teeb. Mäletatavasti leidsin ühes välismaal 2004.a. ilmunud kogumikus Ruutsoo artikli, kus ta kuulutas mind nõuka-aja nomenklatuuri esindajaks, keda olla isoleeritud jne. Isoleerimist mäletan küll - rahvas vaatas mind kordades rohkem EKP keskkomitee lektoritest, mis lahendati minu kõrvaldamisega teleekraanilt ja mõni aeg hiljem võtsin KK pundi vahele kõige elementaarsema rahategemisega - nad tegid päevast päeva plagiaati ja andsid isegi entsüklopeedilise teatmeteose kui omaloomingu välja. Kordan siingi, et erinevalt kõigist teistest tuntud nägudest polnud ma 1968-90 ainsana EKP koosseisuline ega ka mittekoosseisuline lektor, mind ei lastud isegi EKP Kksse sisse (pärast 4 aastat kestnud "ülekuulamisi"), ent miski ei  pidurda Ruutsool mind arvamast nomenklatuuri ja kuulutamast "parteiproganadistiks" (lk.96) ning seejärel ülendama "Vaba Eesti" juhtivteggelaseks. Sedapuhku laimab ta aga erakordselt teaduslikult, sest ta isegi esitab midagi jutumärkides ja artikli lõpus on kasutatud kirjanduse loetelu. Seal on ka kaks minu toona "Postimees" ilmunud artiklit (lk.114), mis tegid furoori, sest n.ö. paljastasin rahvarindelaste päritolu. Ruutsoo poolt toodud tsitaat aga pärineb kolmandast artilklist, täpsemalt sellele Moskva toimetuse poolt lisatud tekstist ehk siis asi ei puuduta üldse mind. Lühidalt - nagu Ashgate*i kirjastuses ilmunus nii ka Rahvarinde üllitises seltsimees Ruutsoo üksnes sildistab ja ei mingit tõestust! Miks küll lastakse tal kaabaka kombel kirjutada, ei oska öelda. Õnneks on tema kaabaklust lihtne tõestada ja kuna Ruutsoo-sugustega võitlemisel teisi võimalusi pole, läkitan koopiad mainitud kahest leheküljest uuesti Ashgate'i ja kahele saksa professorile. Eesti omadele ka Tallinna ülikooli ja mujale, aga ega see siinset ringkaitset lõpeta. 

01. 09. 2016