Sildistamine Eestis algab nii. Kaks juhtumit

Märgates juhtumisi EPL uues rubriigis Vello Nelikendkaks - nagu ikka läheb mu silm kohe õigele kohale - "Jõksi nalju" - on selge, et Jõksi valeliku sildistamise üks autoreid on käes. Niivõrd kunstlikus kohas niivõrd kunstlikult äiata - seda teeb vaid palgatud kaabakas. Asi sai aga alguse Paide lubatud arvamuste festivalilt, kus sõnamängu algatas hoopis Mailis Reps, aga klassi-, täpsemalt presidendivõitluse valmis punt, kel oli korraldus leida komprat Jõksi vastu. kleepis sõna hoopis Jõksi kaela. Ning kohe anti minna. Kuna ajavahemik Paidest tänaseni on lühike, võiks tellida mõnelt tudengilt bakalaurusetöö "jõksimise" loomisest. Nii saaks ka klaariks, kes meil taolisi tellimustöid teevad.

Miks "jõksimine" mind häitib, on see, et samamoodi sündis "juntimine". mille "loomist" samuti juhtumisi juhtusin lihtsalt pealtnägema. Piisas kahest-kolmest ajakirjanikust ja mitu head aega hiljem kõlanud ühest Edgari märkusest, kui inimene oligi sildistatud. Eesti ebainimlikus ajakirjanduses ja palgaliste ajakirjanike ettevõtmisena. Seejuures täiesti alusetult, sest peamised juntijad olid hoopis teistest erakondadest.

05. 09. 2016