Inglise keelsest teadvustamisest
Marko Mihkelson raiub juba mitmendat päeva vajadust inglise keelse ajalehe üllitamise kasuks. Tegelikut oli see selge veel 20 aastat tagasi ja selle kinnituseks olgu ka allmainitud "The Monthly Survey of Baltic and post-Soviet Politics" - kohalikust ajakirjandusest nopitud peamise ümberpanek välisasjatundjatele kuukirja näol. Selle vajadus aga põrkus mittemõistmisele ja lihtsalt ärategemisele - võiksin kirjeldada pikalt-laialt, kelle poole sai pöördutud, et ikka ei kuulda. Ainuke reaalne abi tuli Norra saatkonnalt. Ka mõned ajalehed üritasid 1990ndate teisel poolel avaldada inglisekeelseid lühiülevaateid avaldatust, ent seegi suri välja. Üheks põhjuseks oli siin kindlasti tõlkijate honorarid, mis tõusid, kuna pääseti tõlkima Euroopa Liidule esitatavaid dokumente ja sealt esitati õiged honoraride numbrid. Sestap tuli kodustel inglise keelde tõlkimiset kas loobuda või ise keel omandada ja hakata selles kirjutama. Tean vaid üksikuid, kes seda suudavad ja on valmis tegema. Nii läkski järgmine kümnend Eestile end inglise keeles tutvustamata. Lätis ilmuvad Baltikumi katvad inglisekeelsed lehed on ikkagi Läti lehed ja sisult suht nõrgukesed Eks näis, mida Marko sõnum saavutab.
16. 02. 2010