Tartu Ülikooli RSRi tegelikust loomisest

Mõni üritus tuletas meelde vajadust panna ühtteist kirja. Kirjutasin eile, ent jälle läks terve lehekülg kirjutatut kaotsi. Lühidalt - Hrustsovi sula aegu jagus Tartu ülikooli kuhjaga hakkaid tudengeid ja igaühel oli oma mängumaa. Mati Graf juhtis NLKP ajalooringi, Jaak Kangilaski kunsti ajaloo ringi ja Kaido Jaanson üldajaloo ringi. Alatalu tegi koos Mati Uessoni ja Mikk Titma toetusel RSR-i kui süsteemi välise. Meil ei olnud uhendajat ja sestap ei saanud me olla Üliõpilaste teadusliku Ühingu liikmed. Meid registreeriti erandkorras komsomolikomitee juures. RSR oli põhiliselt ajaloolaste ja juristide oma, pluss soleerijad mujalt nagu eesti fil Toomas Leito. Nii oli vähematl 1975.a. kuni neid juhtisin ja juhendasin. Üks oluline detail veel - meie, sl,t liidrid ei käinud vastastikku üritustel ehk siis - igaüht ei saa ka pidada RSRi loojaks esimese kümnendi jooksul. Mina igal juhul lõpetasin oma perioodi seal sellega, et RSR korraldas lisaks show'dele isegi oma teaduskonverentsi ja ettekannete teesid ilmusid ajalehes TRÜ - asi, mida teised ringid ei suutnud. Millal mainituist keegi hiljem RSRiga liitus ehk üle tuli, ei tea. Olin Tallinna jamadest hõivatud - mind tööle kutsunud TPI asemel jäin algul töötuks ja siis Pedasse. Lõin seal kohaliku RSRi, ent kuna polnud kandepinda ja taset, siis hakkasin pärast ETVst väljatõstmist 1978 tegelema koolinoortega ehk lõin Noorte poliitikute kooli. Mille, nagu ka RSRi kasvandike kasutajaid leidus. Osa neist jõudis isegi EKP Keskkomiteese tööle ja ikka Põdra ja Valeeria Mäe suguste kaabakate tööriistadena. Tean vaid ühte RSRlast, kes toona Alatalu tapmisega kaasa ei läinud ja jäi heast rahateenimise võimalusest ilma.

20. 06. 2020