Eliidist väljaarvamine
Fikseerin vaid vajaduse kirjutada - tegi seda küll juba 2001 Kesknädalas viimase kõrgperioodil, aga - mujal on see mõjutamise supertöö kajastamata. TV tegelaste "väljavalimise" eelne suurkäik tehti 1993-94, kui 1989-93 tehtud 100 tegelase populaarsuse küsitlused, mida regulaarselt ajakirjanduses avaldati, asendati ühel hetkel vaid 25 väljavalitu - mis printsiibil?, kelle poolt jne. - populaarsuse küsimisega. Paljus tulenevalt sellest, et Lennart Meri, Mart Laari jt. reitingud olid madalad (ise Alatalu seisis enne vabariigi presidenti!). Mõni tudeng võiks kirjutada töö - mis printsiibil need 25 välja nopiti, millised olid nende positsioonid enne vastava valiku tegemist.
17. 10. 2010