Minu habeme lugu

Eilsel ema-vanaema-vanaema retkel Pärnu noorema tütre ja tema poegedega tuli välja, et minu habe on vanem kui tema. Vanema õe puhul see ei kehti, sest olen pidevalt habet kandnud 1967st aastast. Kuna on tegu väga kuulsa habemega, siis mõned seigad. Ilmselt oli esmalt nii, et minu Päsoni ühika 106nda toa uksele pandud silt Fidel Castro nimeline tuba tõi sisse EKP Kk brigaadi õnneks arusaaja naisterahvaga eesotsas, kes soovitas kaaluda kuulsa nime kasutamist. Mina võtsin seda kui õigust habet mitte ajada ja sellisena valiti mind ka ajaloo osakonna komsomolisekretäriks. See aga tähendas käimist ka komsomolikomitees ja endalegi üllatuseks avastasin, et see on probleem!? Komsomolijuhil ei tohtinud olla habet. Minu viited Fidel Castrole olid nagu hääl kõrbes. Toonane ülikooli kmsomolijuht Karl Adamson andis mitu korda märku, et tal on pahandusi ja kui nad uudismaale sõitsid, lubasin neile üllatust vastuvõtmisel. See tähendas õlut, muusikaga vastuvõttu ja minu habeme mahaajamist. Vastuvõtmisest tehti fotosid ja neid avaldas ka "Edasi" ning alles oma 15 aastat hiljem vanu ajalehematerjale korrastades taipasin järsku, et mees akordioniga pildil olen ma ise! Habemeta! ja ka vuntsideta. Tegelikult oin selleks ajaks harjunud oma vuntsidega, milledega olin jäädvustatud ka oktoobris 1963 avatud isikliku kolumni päädises "Edasis". Sestap kasvatasin kiirelt vuntsid ja säärasena lõpetasin ka ülikooli ja abiellusin. Linna komsomolijuhiks valituna tuli järsku korteriprobleem - seda lubati, aga Kadi oli juba suure kõhuga ja elas ühikas (uuel aastal saime toa tuttavate juures), mina aga sain vaid ebamääraseid lubadusi. Siis järsku kargaski pähe, et ei aja habet ja vastuseks kõlas - kuni te lubaduse täidate. Täitsidki ja ajasin habeme maha. Sügisel saadeti mind Moskva Kõrgemasse Komsomolikooli, kus kaks kuud hiljem esitasin lahkumisavalduse sooviga teha oma tööd edasi. Järgnes meelitamiste periood ja venitamine, kus lasin jälle käiku habeme kasvatamise. Selle peale kutsuti mind komsomoli keskkomiteesse, kus mind võttis vastu ULKNÜ Keskkomitee koolide sekretär Zhuravljova. Minu üllatuseks oli tal laual kolm Lenini teoste köidet ja jutuajamise käigus luges ta igast neist tsitaadi habemekandmise vastu. Olen hiljem püüdnud korduvalt neid habeme-tsitaate ise üles leida, kuid tulutult. Järgnes väljaviskamine koolist, mõni aeg hiljem mahavõtmine Tartus, kus linna parteikomitee sekretäril Vladimir Meistril tuli põhjendada mahavõtmise otsust. Kuna ametlik süüdistus komsomolipileti kaduma minekust oli nadi, prahvatas ta järsku - "ja ta kasvatas habeme ette". Kõlas üleüldine naer, millele ta reageeris veel totramalt - "ta kasvatas koguni kaks korda habeme ette". Nii mind vabastatigi ja kusagil pool aastat hiljem mainis ELKNÜ KK teine sekretär Ananits - Moskva esindajana oli ta küll minu üks peamisi mahavõtjaid, kuid saime hästi läbi (sain tema kaudu aasta hiljem tervitusi Tsehhoslovakkia noortejuhtidelt, kelledega olin koos Moskva koolis) - muigega, et sinu habe jäädvustati ka NLKP Keskkomitee sekretariaadi protokollis. Vaat kui kuulus habe mul oli! Pärast mahavõtmist jätsingi endale habeme ja kirjutasin kolm kuud hiljem kuulsa välispoliitilise kättemaksu-kommentaari "Edasis" - "Habeme pärast ametist lahti", kus tekst lähtus Kreeka mustade kolonelide otsusest keelata habemekandmine ja üheks tegelaseks oli habemega Küprose peapiiskop Makarios, kes kukutati, ent kõigile asjasse segatuile tuli tekst väga tuttav ette ja naeru oli palju. Raevunud Meister nõudis artikli  allikate ja toodud faktide esitamist, kuid olin juba pääsenud Tallinna ja Telemajja tööle, mistõttu Tartu parteijuhil tuli maha rahuneda. Arvan, et tänu sellelel artiklile pääsesin ka teleekraanile habemikuna. Minu profiil "Edasi" kolumnis püsis vist koguni veel aasta vuntsidega, siis tehti ka sellele habe - mind totrusele kuuletuma sundida oli võimatu. Nii võingi end pidada esitegijaks protsessis, mis sundis Eesti NSVs ametivõime aktsepteerima habemekandmist. 

Pean end esitegijaks teiseski efektse näitlikustamise abil saavutatud otsuses - ei mingeid palvetamisi Riigikogus. (22.05)

24. 05. 2011