Postimehest ja ministeeriumist

Postimehe AK avaldas ilmselt noore uurija loo Saksamaa migratsiooni poliitikast, mille lugemine oli rabav - tuleb välja, et suur osa igasugustest konstrueeritud teooriatest, millega noor inimene on end kurssi viinud,  on tõesti õhku ehitatud, sest algmaterjali teke on kokkuleppel ära unustatud. Kuna tuli välja, et loole arvamust avaldada ei saa, siis panen vastuse kirja siin. Saksamaa välistööjõu lugu saab mõistetavaks alles siis, kui meenutada, et ta oli 1945-55 rahvusvaheliselt karistusalune riik, mistõttu saadi ka lepinguid teha alles 1955st. Miks esimene leping tööjõu osas Itaaliaga, on lihtsalt selgitatav - karistuskaaslased ja sakslaste kaotused sõjas meeste osas tunduvalt suuremad. Järgnesid lepped 1960 Hispaaniaga - Sinine diviis! ja Kreekaga, mil selgelt oli ettevalmistus- ja tasakaalustamise samm järgmise aasta suurtehingule - Türgiga. Kurikuulus Berliin-Bagdad-Basra liin. See kõik oli sunnitud ja samas sõjakamraade arvestav tegevus. Oma meestest ja tööjõust ilma jäänud rahval tuli kohanduda olukorraga ja sellest tulenev poliitika määras ka seaduste sisu, mitte mingi arusaam või hoiak, mida nüüd tagantjärele poliitiliselt karistatud rahvale pähe määritakse. Loomulikult saavad niimoodi - pooled asjad jätame mainimata - sakslastest kirjutajad kõva raha ja noored kordavad seda jura tööst töösse edasi.

Selle kokkulepitud kirjutamise/unustamise kohta pakkus hea näite eilne uudiste plõksimine, sest UN SC tõepoolest arutas Palestiina küsimust, kuid ... kik kanalid rääkisid muust. Alles õhtul leidin live ülekande Al Jazeera kanalilt, kus räägiti jõudude vahekord SC ära ja ühel hetkel ülekanne lõpetati. Ükski teine kanal ei rääkinud endiselt asjast midagi ja sama seis oli ka täna hommikul. Vaid Vene RBK teatas, et küsimust arutatakse. Seeeest anti tuld Süüriale ja France24 näitas Iraani ajakirjaniku koledaid pile oma kodunarkaritest ja seletas neid lahti elik - Iraan on tõesti riik, mida tuleb rünnata! Tähelepanu kõrvalejuhtimine peamisest käis ja käib mis mühin.

Aga eelmise loo jätkuks sedagi, et Riigikogu ikkagi võttis arutusele minu ettepaneku lubada akrediteeritud ja eduka õppekava 3/4 osas läbinuil  see ka lõpetada. Arutati 8. ja 10. novembril Karel Rüütli algatusel. Ministeeriumi pätid läkitasid komisjonile valeinfo, kus teadlikult opereeriti valede aasta arvudega ja räägiti enamusest - tõepoolest vaid vähemus õppekavadest said positiivse hinnangu, ent see ei muuda neid ja tudengeid olematuteks... Paraku polnud kohale kutsutud Jüri Martin see mees, kes õigust kaitsnuks kahe kaagi vastu - üks oli Mart Laidmets, teist ei tea - aga minu tulevaste ajaleheartiklite jaoks polegi see oluline - ja nii tuleb mul otsustada - kas jätkata klass madalamal tasemel või kuhugi koos tudengitega ülekolida.

12. 11. 2011