Blogi
 
Eesti plagiaat 28a

Ei lase millegipärast salvestada. Sestap kirjutan n.ö. teise osa.

Kohtutoimiku suurim avastus oli, et ainsana! reageeris rahvakohtuniku palvele EKP Keskkomittee üldosakonna juht V.Renser, kes 24. veebruaril 1989  teatas Oktoobri rajooni rahvakohtule, et - komisjon "märkis, et T. Madel on kogumiku koostaja autoriõigused olemas" - vt. ülal. Ootuspärane väide mehelt, kes jagas kompartei allüksustele maju ja mööbilit, ent iva on ju selles, et antud paber pidanuks tulema EKP ideoloogia või teaduse-kultuuri osakonnast, mida kureeris Mikk Titma! Kui nüüd lisada, et Tiit Made parasjagu kandideeris NSVL Rahvasaadikute nõukogusse, siis oli pilt selge - kes teda toetas.

Teine huvitav moment oli ühing "Teaduse" protokolli lisamine toimikusse - ometi oli rahvakohtunik V. Ligi nõutanud materjale vaid "EKP keskkomiteelt, kirjastuselt "Eesti Raamat", ja Eesti Raadio- ja telekomiteelt". Pealegi on seal fikseeritud vaid kolm nime - Napa, H. Olljum ja V. Kuuseoks - kõvad väljaviskajad küll need nurgatagused tegelased!. Hea kinnitus, et vahendeid ei valitud.

Jääb tõdeda, et kogu Eesti ajakirjandus oli jaanuaris-veebruaris 1989 - eks ole, mitte jaanuaris-veebruaris 1988, vaid juba laulva revolutsiooni päevil ehk nagu täna kuulutatakse : "avalikkuse struktuurimuutuse päevil" - nagu üks mees superplagiaadi ja plagiaatori(te) taga ja tampis maha seda, kes sellest julges rääkida. Mind mitte ainult ei avaldatud, ei lastud vastata laimule, vaid külvati uue laimuga üle. Ma ei saa midagi öelda, kas keegi nimekirjas olnust üldse midagi vastas - toimik seda ei kajasta - ja kas nad ka asjast teadsid, aga küllap teadsid, sest Põder-Made pidid neid n.ö. hoiatama - ja AKs ju räägiti kogu Eesti rahvale, et Alatalu on paljude peale kaevanud. Made-Põderi esimesest nimekirjast Sirbis olen juba kirjutanud, kuidas sinna torgatud Ain Kaalep (!) saatis kinnituse, et tema ei tea väidetust midagi, Lindström ka kuulutas näkku, et pole pretensioone - kogu ülalmainitud kamp on aga tänaseni vaikinud.  Tõdegem sedagi, et plagiaadi kaitsmine algas ja toimus intelligentsi ajalehes! Tõesti - mõjus koht siltide kleepimiseks nõukogude Eestist Eesti Vabariiki üleminekul. Kurjategijale tehti ühiste jõududega soodne taust, laimatu pidi ise hakkama saama. Kamp on ikka tõesti jõud Eesti poliitikas!

14. 04. 2013
 
Lossiplatsi 1a Tallinn 15165 | +372 6 722 622 | toomas.alatalu [ät] riigikogu.ee