Blogi
 
Vaene Remsu(jev)

Asi läheb järjest põnevamaks, sest tuli pähe mõte vaadata järgi, kes see ideoloogiakomisjoni liige A. Kuuseoks oli, kes mind koos Jaan Napaga detsembris 1987 ühing "Teadusest" välja viskas ja kelle mõlema allkirjad on vastaval otsusel (pluss allpool H. Olljumk kinnitajana), et niimoodi aidata Tiit Made vahelejäämist raamatu mahakirjutamisega ehk plagiaadiga varjata ja koos hoida IME punti - Made, Titma, Kallas, Savisaar. Mõistagi oli tegu tagaselja otsusega, pealegi ei kuulunud ma nn. ideoloogiasektsiooni, ent Made oli kusagil saanud hea koolituse sigaduste väljamõtlemiseks ja elluviimiseks. Ent nüüd on peamine muus. Olen juba kirjutanud - vt. Eesti plagiaat 28 ja 28a - kuidas "Sirp ja Vasar" saatis minu laimamise õiguse eest sõtta Olev Remsujevi, kes enda arvates kavala poisina tellis tõendmaterjalid EKP Keskkomiteest, kirjastusest ja raadio-telekomiteest, kuid millegipärast on kohtutoimikus ka koopia ühing "Teaduse" otsusest. Nagu ma õigesti mäletasin, oli Kuuseoks julgeolekukomitee töötaja, kes lektorina rääkis ideoloogilisest võitlusest. Mis veelgi huvitavam - arvuti näitas, et temale viitab nüüd Remsu ise oma arvustuses Enn Vetemaa Gustav Naani loole - vt. Sirp "Parteilane vaeb kommunisti" 12.08.2011, kus Vetemaa esimesena ja Remsu tema järel toob Kuuseoksa nime tsekistide nimekirjas. Elik - mind materdas 1986-88.a. , keelas avaldamise, esinemise ja heitis välja siit ja sealt ei miski muu kui EKP keskkomitee ja Riikliku julgeolekukomitee ühistandem, mille vabatahtlikuks abiliseks ründekoera ülesannetes asus Remsu! Võiks ehk nüüd teada anda, miks oli temal/neil/Sirbil vaja seda paberit, sealjuures ainsat n.ö. lisa - kohtuprotsessi raamidest väljunud - paberit? Julgeolekukomitee mehe allkiri kellegi väljaviskamisele ikkagi tähtsast organisatsioonist toona oli ju ikka kooskõlastatud asi n ing tuleb välja, et autoriteetne asi "Sirbi ja Vasara" toimetuse töötajaile, rahvakohtunik V. Ligile ja kaasistujatele jne. veebruaris 1989. Niisuguse paberi olemasolu ütleb igal juhul palju ja kinnitab niigi teadaolevaid arvamusi teatud tagamaadest.

15. 04. 2013
 
Lossiplatsi 1a Tallinn 15165 | +372 6 722 622 | toomas.alatalu [ät] riigikogu.ee