Blogi
 
Vennad Kivirähkid ja Eesti sotsioloogia "imed"

Mida edasi, seda põnevamaks. Hans H. Luik vaikib kui haud, kuid sain juhuslikult teada, et üks "Questions incorporated" läbiviijaid oli Juhan Kivirähk ja kommenteeriva teksti oli kirjutanud tema vend Andrus. "Olid niisugused lõbusad asjad!". Tõesti, ent kellele? Kuna JK väitel ikkagi kedagi küsitleti, siis - kas EKP keskkomitee töötajaid ', sest tulemused on ju neile kasulikud ja mõned mehed isegi edastavad Rein Taageperat - või Seewaldi patsiente pärast vastavat loengut ja piltide näitamist. Pilaks seda pidada on võimatu, kuna töö tulemus avaldati lk.2 ja mitte leheküljel 22, kus EE tavaline huumor. Täpsustan veelkord, et jutt on EE numbrist 23.11.1990. Edasi kerkib küsimus sotsioloogide tehtud valikust - miks Kivirähk oli nõus mind sellesse valikusse panema, aga suurde 100 isiku küsitlustabelisse alles kevadel 1992? Kes selle otsustas? EE välisfinantseerijad? Olen juba kirjutanud, et juhtivad välissaatkonnad muutsid hoiakut minu suhtes järsult pärast kohest isikumandaadi võtmist septembris 1992. Ikka see sama Monthly Survey, mida tegime ju ka saatkondade jaoks ja mida mõned ei võtnud!!!! Mandaat käes, läksin uue ringiga pakkuma ja Robert Frasure teatas särades, et vaatas seni minu bülletääni teises saatkonnas! Ehk oli ka NDI, kes äsja pärgas Ilvest millegi eest, loobumine minu kutsumisest n.ö.  valimistreeningutele 1992  toona kuidagi sellega seotud. Jällegi - kes oli eesti poolne koputaja? Ja kuidas oli Kivirähkude toodanguga - huvitav, keda nad koos veel peedistasid, sest lappasin läbi vaid pool aastakäiku EE-sid - seotud Tartu sotsioloogid ja punaprofessor, pigem laimudotsent Rein Ruutsoo?! Ta pidi ju kuskil ikkagi selgitama, kes ja mis see Questions Incorporated oli.

Panen siia  käepärast olevad EMORi küsitlused tulemused veebruarist 1993 (avaldati 3.03.1993), et võimallikel lugejatel oleks millega kõrvutada Juhan Kivirähk, Andrus Kivirähki ja hilisemat ja juba üldistavat Rein Ruutsoo panust teadusmaailma

1. Rüütel - 77 (toodud n.ö hakatuseks)... 6. ajakirjanduse ringkaitsealune kriminaal elik plagiaator Made - 62... 20. Alatalu - 48 21.Lennart Meri - 46 (ei olnud Questions tabelis, on n.ö. võrdluseks) )23. Rein Taagepera - 44 ja Tiit Käbin - 34. Jääb küsida, millal vastajad eksisid - kas 1990 või 1993? Või ehk Andrus Kivirähk järeldas ja kirjutas venna ette antud tekstist midagi valesti!?

Huvitav seegi - kelle nimi on järgmine, kes selle Eesti intelligentsiga seotud afääri paljastumise käigus teatavaks saab? 

25. 12. 2013
 
Lossiplatsi 1a Tallinn 15165 | +372 6 722 622 | toomas.alatalu [ät] riigikogu.ee